Villkor

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan dig och oss, både på denna webbsida och andra tillhörande sidor på sociala media, applikationer och/eller övriga tjänster.

Bolagsuppgifter

Moneypilot drivs av Green Company OÜ som är registrerat inom den Europeiska Unionen. Framgent benämns både bolaget som driver dessa tjänster samt dessa tjänster gemensamt som “Moneypilot”, alternativt i former som “vi”, “oss” eller “vår”, för att göra denna text mer lättläst.

Bolaget följer all tillämplig lagstiftning på respektive marknad som bolaget verkar på samt EU-gemensam lagstiftning såsom GDPR.

Våra tjänster

Moneypilot driver flera olika tjänster i syfte att hjälpa konsumenter och företagare att enklare ta smarta ekonomiska beslut. Samtliga tjänster är kostnadsfria. Vi strävar alltid efter att tjänsterna ska vara tillgängliga, aktuella och korrekta, men reserverar oss för felaktigheter såsom inaktuell eller ej komplett information. Vi genomför fortlöpande kvalitetssäkring för att undvika felaktigheter såsom dessa. Tjänsterna erbjuds “i befintligt skick” och behöver från tid till annan stängas ner för tekniskt underhåll av oss eller våra underleverantörer. Det är en ambition att denna så kallade nedtid ska vara så kort som möjligt och närhelst det går ske på nattetid.

Ekonomisk och juridisk rådgivning

I vår strävan att förenkla för konsumenter och företagare kan vi genom vissa tjänster exempelvis ge rekommendationer, hänvisa eller förmedla dig till tredje part. Detta utgör inte ekonomisk eller juridisk rådgivning, vare sig genom den information som publiceras genom våra tjänster eller genom direkta kontakter med oss genom sociala media, e-post eller andra kanaler.

Ansvar för tredje part

Vi tar inget ansvar för eventuella felaktigheter eller andra brister som föreligger hos eller på grund av tredje part, såsom våra samarbetspartners. Delar av den information som vi tillhandahåller har vi erhållit från de företag som vi samarbetar med. Det är inte alltid möjligt för oss att verifiera den information som tillhandahålls oss, och vi måste därför utgå från att den information som vi får är korrekt. Vi kan dock inte garantera att all information är aktuell och korrekt vid var tid.

Redaktionellt ansvar

Eftersom våra tjänster är kostnadsfria för dig behöver vi andra inkomstkällor för att kunna tillhandahålla tjänsterna. Många eller samtliga företag som du kan ta del av genom våra tjänster ersätter oss på olika sätt. I de flesta fall så betalar de en låg summa för den händelse att vi förmedlar en ny kund eller affärsrelation. Detta påverkar vilka företag som förekommer i våra tjänster, men det påverkar inte innehållet på webbplatsen eller hur vi bearbetar eller analyserar dessa företag.

Din integritet och säkerhet

Vi tar din personliga integritet och säkerhet på största möjliga allvar. Alla våra tjänster är krypterade. Kryptering sker inte bara mellan dig och oss, utan även mellan oss och våra partners och underleverantörer.

Läs gärna mer om hur vi hanterar personuppgifter i vår integritetspolicy.