Kategorier
Företag

Så mycket kostar det att anställa personal

Att anställa personal är ett stort steg för många småföretagare. Det innebär även ett finansiellt ansvar och därför är det viktigt att ha koll på hur mycket det kostar att anställa. I denna guide kan du läsa mer om sociala avgifter och andra kostnader relaterade till en anställning. Du hittar även en lista med för- och nackdelar.

Vad innebär en anställning?

En anställning utgörs av två parter där arbetsgivaren köper arbetstagarens tid mot att ett visst arbete utförs. Ett anställningsavtal skrivs och regleras genom lagstiftning. Det kan vara svårt att veta när det är dags att anställa och vilken anställningsform som är mest lämplig. Det finns i praktiken två anställningsformer:

 • Tillsvidareanställning, även kallat för fast anställning, som innebär att anställningen gäller från ett startdatum tills dess att någon av parterna väljer att avsluta anställningen.
 • Tidsbegränsad anställning innebär att det finns ett bestämt start- och slutdatum för anställningen redan från början.

Lagen för tillsvidareanställning tillåter en tidsbegränsad provanställning i högst 6 månader. Denna prövotid ger båda parterna tid att möjlighet att lära känna arbetsmiljön och se om arbetstagaren fungerar på företaget. Om provanställningen inte avbryts övergår den i en tillsvidareanställning.

Om du som företagare bara behöver hjälp ett par timmar i veckan kan du anställa en person på deltid, exempelvis 25 eller 50% av en heltidsanställning. Både en tillsvidareanställning och en tidsbegränsad anställning kan vara på deltid.

Det finns även timanställning som dock inte är en anställningsform enligt lagen. En timanställd person får lön för den faktiska tid som hen har arbetat.

Vilka kostnader är relaterade till anställningen?

En anställning är en investering. När du anställer någon måste du vara beredd på att det är många olika kostnader. De största kostnaderna är lönen och sociala avgifter. Utöver det tillkommer bland annat semesterersättning, försäkring och nödvändiga verktyg, exempelvis dator och telefon. Här kan du läsa mer om de olika kostnaderna.

Månadslönen

Den anställdas månadslön bestäms av arbetsgivaren i samråd med arbetstagaren. Månadslönen kommer att avgöra hur mycket du som arbetsgivare betalar i sociala avgifter. De flesta yrken har en snittlön vilket kan vara en bra indikator på vilken lön som är lämplig för arbetstagaren. På Statistiska Centralbyråns hemsida kan du söka efter hur mycket olika yrken eller yrkesgrupper tjänar i snitt. Lönen skiljer sig såklart beroende på den anställdas erfarenhet och ålder vilket inte framkommer i statistiken.

Sociala avgifter

Sociala avgifter är en skatt som arbetsgivaren har skyldighet att betala in till staten varje månad. Det är de sociala avgifterna som finansierar socialförsäkringen vilket i sin tur ger rätt till bland annat pensioner, sjukpenning, sjukvård och arbetslöshetsersättning. Dessa avgifter är lagstadgade och du som arbetsgivare kan inte välja att inte betala dem.

Som arbetsgivare betalar du sociala avgifter för varje anställd, främst genom de så kallade lagstadgade arbetsgivaravgifter. Om en anställda är ansluten till kollektivavtal tillkommer ytterligare sociala avgifter, exempelvis avtalsförsäkringar.

Arbetsgivaravgiften påverkas även av när den anställda är född. Personer som redan nått pensionsåldern kostar mindre i sociala avgifter. Å andra sidan är lönerna för äldre personer med mer erfarenhet också högre. Arbetsgivaravgiften är följande:

 • 31.42% för personer födda 1953 eller senare
 • 16.32% för personer födda mellan 1938 – 1952 eller senare
 • 6.15% för personer födda 1937 eller tidigare

Utöver arbetsgivaravgiften måste arbetsgivaren även betala ut sjuklön.

Semesterlön och semesterersättning

Anställda har enligt svensk lag rätt till ersättning under semester. Semesterlönen är den lön som den anställda får under semestern och beräknas som 12% av lönen. Den betalas normalt ut året efter att den anställda har tjänat in den. Semesterersättning ges efter avslutat anställning som betalning för semester som den anställda inte tagit ut.

Försäkringar & Tjänstepension

Företag som är bundna till kollektivavtal måste teckna en avtalsförsäkring och tjänstepension till den anställda. Utan kollektivavtal är det frivilligt att teckna försäkring och tjänstepension. Inom vissa branscher är det dock obligatoriskt med försäkring. Arbetsgivaren är dessutom skyldig att betala skatt på försäkringar och tjänstepension, vilket beräknas på 4,5 – 4,7% av den totala lönekostnaden.

Övriga kostnader

Det finns såklart fler kostnader relaterade till en anställning. Du som arbetsgivare har ingen lagstadgad skyldighet att förse dina anställda med dessa, men i vissa fall kan det behövas för att hen ska kunna utföra arbetet.

 • Mobil
 • Dator
 • Tjänstebil
 • Kontorsplats
 • Internet
 • Övriga förmåner, exempelvis gymkort
 • Engångskostnaden för rekryteringen, exempelvis annons och administration
 • Branschspecifika krav, exempelvis arbetskläder och skyddsutrustning

För- och nackdelar med en anställning

Att anställa person är ett av de största stegen ett litet företag kan göra. Innan du anställer är det viktigt att överväga för- och nackdelarna för att räkna ut om anställningen är det bästa valet eller om det är bättre att hyra en konsult för ett specifikt uppdrag.

Fördelar:

 • Mer arbetskraft inom företaget
 • Lojalitet
 • Du har alltid tillgång till arbetskraft när du behöver den
 • Långsiktig investering

Nackdelar:

 • Dyrt med lön, arbetsgivaravgifter, sjukdagar och andra kostnader
 • Stort ansvar
 • Mer administration

Tips & Råd innan du anställer

För att ta det stora beslutet om du ska anställa eller inte är det viktigast att först titta på hur mycket det kommer att kosta. Basera dina uträkningar på utgiftsposterna ovan för att bilda dig en uppfattning om hur mycket en anställd kostar.

Kom även ihåg att alla verksamheter ser olika ut och du måste utgå från ditt företagsbehov just nu. Fundera på om du som företagare klarar av det på egen hand eller om du behöver hjälp för att växa verksamheten. Specificera hur den anställda kan bidra till tillväxten av bolaget innan du anställer.

Lycka till!

Av Johan Johansson

Johan är redaktör på MoneyPilot med ett stort personligt intresse för ekonomi, sparande och lån. Johan har en kandidatexamen i affärsjuridik från Uppsala Universitet samt över 10 års erfarenhet som egen företagare.