Kategorier
Företagslån

Uppstartslån för företag

För blivande eller nyblivna företagare kan uppstartslån vara ett alternativ. Med ett uppstartslån kan du låna pengar till att starta eller bygga upp företaget.

Uppstartslån är som en form av företagslån, men används för att få igång din verksamhet. Att få igång verksamheten behöver inte innebära att den inte är aktiv. Ett företagslån kan vara aktuellt även för aktiva företag, men oftast gäller det mindre företag. Tanken med ett uppstartslån är att få igång verksamheten. Olika långivare använder olika terminologi, vilket innebär att vad ett uppstartslån är kan skilja sig åt. Vissa långivare skiljer heller inte på företagslån och uppstartslån, de erbjuder företagslån även till nystartade verksamheter.

Andra långivare erbjuder inte företagslån till verksamheter utan kräver en viss omsättning och aktiv försäljning en viss tid. Ofta brukar kravet ligga på minst 500 000 kr i omsättning och/eller minst 6 månaders aktiv verksamhet. De ger inte ett låneerbjudande till verksamheter som inte uppfyller kraven. Det utesluter naturligtvis dig som håller på att starta upp din verksamhet och behöver extra kapital. Vissa långivare erbjuder då istället det som kallas uppstartslån. Kom ihåg att det är viktigt att jämföra uppstartslån såväl som företagslån.

Skillnad mellan företagslån och uppstartslån

I praktiken kan man säga att det är samma sak. I vissa fall är det samma sak, beroende på hur långivaren valt att benämna lånen. Däremot har långivaren möjlighet att sätta olika förutsättningar för respektive typ av lån.

Företagslån

Långivaren kan vid ett ”vanligt” företagslån sätta ett omsättningskrav för att vara mer säker på att få tillbaka pengarna. Flera långivare kan också koppla företagslånet till verksamhetens bokföringsprogram. På så sätt kan långivaren se om verksamheten är stabil, om det finns omsättning och huruvida verksamheten är vinstdrivande. Detta är en trygghet för långivaren och kan hjälpa denne i sitt beslut gällande att utfärda ett företagslån.

Uppstartslån

Däremot i en nystartad verksamhet går det inte att använda samma instrument för att bedöma återbetalningsförmågan. Då handlar det snarare om verksamhetens nisch, din affärsplan och du som ägare. Långivaren behöver lita på att du och verksamheten kommer kunna betala tillbaka lånet. Detta kräver mer förtroende när det inte finns någon vidare omsättning eller resultat att basera beslutet på. Vid ett uppstartslån brukar därför din affärsplan vara betydligt viktigare än vid ett vanligt företagslån. Du bör därför lägga tid och energi på att göra en utförlig och bra affärsplan redan för början.

Villkor för uppstartslån

Villkoren för uppstartslån varierar mellan olika långivare, precis som med företagslån. Oftast kan det finnas en maxnivå för att vara berättigad till uppstartslån. Alltså raka motsatsen till de miniminivåer som kan finnas gällande företagslån. Vid uppstartslån kan det finnas maxtak för t.ex. antal anställda, omsättning och hur länge verksamheten varit aktiv. Om man tänker på det är dessa tämligen rimliga krav. Syftet med ett uppstartslån är trots allt att starta upp verksamheten och få igång den ordentligt. Därför är uppstartslån inte relevant för företag som varit igång i många år och omsätter många miljoner. Dessa företag kan istället ansöka om ett företagslån.

När verksamheten inte uppfyller kraven

Om du funderar på att ansöka om ett uppstartslån kan du se över de villkoren hos de olika långivarna. Skulle det vara så att du inte uppfyller kraven för uppstartslån kan du se över möjligheten att ansöka om ett företagslån istället. Det finns flera långivare som inte har varken minimi- eller maxgräns för omsättning eller aktiv verksamhet. 

Plan B

Huruvida du får låna det kapital du söker beror förstås också på hur mycket du behöver låna. Är det en större summa kan det vara svårare, om du inte har någon säkerhet. Du kan då försöka hos din bank. Ett annat alternativ är att ansöka om ett lägre lån och försöka sprida ut investeringen. Om du t.ex. ska köpa nya maskiner kanske du kan köpa dem i omgångar, eller titta på begagnatmarknaden. Ska du köpa in produkter kanske du kan köpa in mindre partier och sedan öka ordrarna successivt. Genom att göra en första investering kan du få in mer kapital som du sedan kan återinvestera. Dessutom ökar chanserna att få ett större lån verksamhetens omsättning ökar. Därtill har du också en relation med en långivare om du tagit ett lån och återbetalat problemfritt.

Ränta på uppstartslån

Precis som gällande alla typer av lån kan räntan variera mellan olika långivare. När du ser över villkor och kostnader är det viktigt att du läser igenom och förstår allt. Kostnaden för lånet är ofta inte endast ränta, det kan också tillkomma flera avgifter. Vissa långivare använder sig inte av ränta alls nu för tiden, utan har istället endast avgifter. Vissa långivare har en fast ränta eller avgift för alla ansökande. Andra gör en bedömning och ger dig ett låneerbjudande utifrån dina förutsättning. Låneerbjudandet kan då påverkas av bland annat olika riskfaktorer som räknas in i långivarens bedömning av din återbetalningsförmåga. Hur denna bedömning går till skiljer sig mellan olika långivare och många berättar inte hur de gör bedömningen.

Kreditupplysning vid uppstartslån

Ofta tas en kreditupplysning på företaget och på dig. Kreditkontrollen är en sådan faktor som många långivare tittar på för att avgöra om de ska ge ett låneerbjudande. Kreditupplysningen kan också påverka hur mycket lånet kommer kosta. Har man en sämre kreditpoäng finns risken att man får betala mer i ränta eller månadsavgift. Tänk också på att beroende på vilket företag som gör kreditkollen kan det påverka din eller ditt företags kreditvärdighet. Vissa företag, som UC, har kvar en notering om kreditkollen i ett år. Detta kan drabba kreditvärdigheten för dig eller verksamheten negativt. Se därför till att inte göra många ansökningar, särskilt inte hos flera långivare som använder samma företag för kreditgranskningen.

Av Johan Johansson

Johan är redaktör på MoneyPilot med ett stort personligt intresse för ekonomi, sparande och lån. Johan har en kandidatexamen i affärsjuridik från Uppsala Universitet samt över 10 års erfarenhet som egen företagare.