Kategorier
Privatekonomi

Skuldsanering: Så går det till

Att leva med stora skulder är en svår situation som kan leda till utanförskap och ohälsa. Det finns dock möjlighet att ansöka om skuldsanering som du saknar möjlighet att betala tillbaka dina skulder. Skuldersanering hos Kronofogden är en omfattande process som kräver att du lever på existensminium i fem år. Skuldsanering ger människor möjlighet att lösa ekonomiska problem få en ny chans. I den här guiden kan du läsa mer om hur det fungerar.

Vad är skuldsanering?

Skuldsanering är en process där en svårt skuldsatt person befrias helt eller delvis från sina skulder. Saneringen innebär bland annat att personen lever på existensminimum i fem år. Under den här perioden avbetalar hen enligt en given avbetalningsplan. Kronofogdemyndigheten fastställer avbetalningsplanen. Efter skuldsaneringen är personen skuldfri. Reglerna gällande skuldsanering är i enlighet med skuldsaneringslagen (2016:675).

Vem kan få skuldsanering?

Personer som är svårt skuldsatta kan genomgå skuldsanering. Det handlar inte om tillfälliga betalningsproblem, utan det handlar om omfattande skuldproblem. Personen ska ha försökt att lösa situationen själv, men misslyckats.

Kronofogden beslutar vem som kan få genomgå skuldsanering. Utöver den faktiska skulden tas även faktorer som inkomst, familjesituation och boendekostnad i beaktning. Personen måste även tala om varför hen är skuldsatt och vilka ansträngningar som gjorts för att lösa situationen.

Följande fem grundkriterier måste uppfyllas för att kunna få skuldsanering:

  • Du är gravt skuldsatt och har inte kunnat betala dina skulder på många år.
  • Du bor i Sverige och har dina huvudsakliga intressen här, exempelvis arbetar eller har skulder här. Svenskt medborgarskap är dock inte ett krav.
  • Dina personliga förhållanden och din ekonomi gör att skuldsaneringen är skälig. Du får till exempel inte har några dyrbara tillgångar eftersom du förväntas redan ha sålt dem för att betala av skulderna. Dyrbara tillgångar inkluderar bland annat bostad, bil, båt och sommarhus.
  • Du ansöker som privatperson eller som enskild firma. För den enskilda firman måste ekonomin var enkel att utreda.
  • Du får ej ha näringsförbud.

Endast fysiska personer kan beviljas skuldsanering. Det finns dock skuldsanering för företagare som är till för dig som är eller har varit involverad i ett företag. Det gäller enskilda firmoroch inte aktiebolag. Bolag och andra juridiska personer med skulder ska ansöka om konkurs eller rekonstruktion. Skuldsanering för företag får till på ungefär samma sätt som för privatpersoner, med några få skillnader. En person kan i princip bara beviljas skuldsanering en gång, men det kan förekomma undantag.

Finns det någon beloppsgräns?

Nej, det finns ingen undre eller övre beloppsgräns för skuldsaneringen. Kravet är dock att skulden ska vara så pass stor att personen inte har kunnat betala tillbaka på flera år. Varje enskilt fall prövas eftersom det är många olika faktorer som Kronofogden tar hänsyn till. En skuld på ett par hundratusen kan exempelvis anses vara en för liten skuld för en person med fast och regelbunden inkomst. För en person med låg och oregelbunden inkomst kan dock samma belopp vara tillräckligt.

Hur går det till?

Skuldsanering är en lång process, men i bästa fall blir personen helt skuldfri efter genomförandet. Här kan du läsa mer om de olika stegen i skuldsaneringsprocessen – från ansökningen till att skuldsaneringen är klar.

Ansökan

Du ansöker själv om skuldsanering hos Kronofogden. Ansökan är gratis och du behöver inte ombud. Du kan ansöka via blankett eller e-tjänst. Om du vill ansöka online vi e-tjänsten krävs det att du har e-legitimation. Du kan även få hjälp med ansökan genom att ringa Kronofogdens kundservice.

Utredning

Kronofogden utreder om du uppfyller kraven. Om de behöver kompletterande uppgifter kan de kontakta dig. Processen kan ta flera månader.

Beslut om att inleda skuldsanering

Du blir informerad om du uppfyller kraven för att inleda skuldsanering. I beslutet framgår även hur mycket du ska betala varje månad. I och med ett beslut om att inleda skuldsanering får du även en betalningsanmärkning. Om du inte blir godkänd för skuldsanering kan du söka igen.

Förslag om skuldsanering

Cirka sex veckor efter att du fått beslut om att inleda skuldsanering får du ett förslag. Förslaget skickas även till dem du är skyldig pengar så att de har en möjlighet att svara på förslaget. Borgenärer kan begära ändring av betalningsplanen.

Slutgiltigt beslut

Därefter får du ett slutgiltigt beslut där det även står hur själva skuldsaneringen kommer att gå till. Du får en betalningsplan. Du ska börja betala enligt betalningsplanen på en gång. Om du redan lever på existensminimum kan du dock få ett beslut utan betalningsplan. Det innebär att du inte betalar något alls av dina skulder. Det gäller dock bara för privatpersoner. En enskild firma måste alltid betala något.

Du betalar av skulden

Du betalar av dina skulder enligt betalningsplanen. Om du inkomst eller livssituation ändras under tiden kan betalningsplanen också ändras. Du kan ansöka om omprövning. Under processen lever du på existensminimum i fem år. När skuldsaneringen är klar är du fri från skulderna som ingick i din skuldsanering.

Tips när du ansöker om skuldsanering

När du ansöker om skuldsanering behöver du lämna många uppgifter och det är viktigt att det blir rätt från början. Här hittar du tips som underlättar ansökningen.

  • Använd din senaste deklaration eftersom en del av dina skulder framgår där.
  • Glöm inte att inkludera eventuella studieskulder, skatteskulder och skulder i utlandet.
  • Inkludera skulder även till familj, vänner och bekanta.
  • Dra inte på dig nya skulder i väntan på beslut från Kronofogden. De nya skulderna kommer inte att inkluderas i din skuldsanering om din ansökan beviljas.

Av Johan Johansson

Johan är redaktör på MoneyPilot med ett stort personligt intresse för ekonomi, sparande och lån. Johan har en kandidatexamen i affärsjuridik från Uppsala Universitet samt över 10 års erfarenhet som egen företagare.