Kategorier
Företagslån

Sälj dina fakturor

Vad innebär det att sälja fakturor? Det är precis som det låter, att man som företagare säljer sina kundfakturor till ett annat företag. Det finns företag som erbjuder en tjänst i form av att de tar över fakturan mot en avgift. När man ställt ut en faktura till en kund säljer man sedan fakturan till ett annat företag som tar över skulden till kunden.

Varför sälja sina fakturor?

Om du har ett småföretag eller är egenföretagare så kan du på ett smidigt sätt göra dig av med arbetsuppgifter som innebär fakturering och allt som hör därtill. Genom att sälja dina fakturor till ett factoringföretag kan du släppa allt ansvar vad gäller fakturering. Du slipper också arbetet kring obetalda fakturor från kunder. Du kan även med hjälp av factoringföretaget vara säker på att ditt företag får in pengarna i tid vid varje fakturering.

I småföretag har varje enskild anställd vanligtvis en avgörande roll och arbetsuppgift i verksamheten. Var och en behövs för att få verksamheten att gå runt och fungera som den ska. Om någon i din personal eller du själv behöver lägga dyrbar arbetstid på att fakturera kan de ordinarie arbetsuppgifterna bli lidande. Likaså om man behöver kräva in betalningar från kunder som är försenade. Det kan påverka hela verksamheten. En lösning på detta är att låta ett factoringföretag sköta allt jobb vad gäller fakturering och indrivning från icke betalande kunder. Att använda en factoringtjänst är vanligt bland små- och egenföretagare. Denna tjänst brukar vara mycket uppskattad och ge företaget all sin tid för den verksamhet som det faktiskt huvudsakligen sysslar med.

Så fungerar factoring

Det finns många fördelar med att använda sig av ett factoringföretags tjänster. En av de främsta fördelarna är att ditt företag får in fordringar i god tid. När ditt företag skickar en faktura direkt till en kund har kunden i de allra flesta fall 30 dagar på sig att betala fakturan. Om du istället säljer fakturan till ett factoringföretag betalas pengarna in direkt från factoringföretaget till ditt företag. Factoringföretaget ordnar i sin tur på egen hand med betalningen från den riktiga kunden, och du behöver inte vara mer involverad i den proceduren. Ytterligare fördelar med att sälja fakturorna är förstås att kundrelationer behålls goda även om betalning från kund uteblir då ditt företag i vilket fall som helst redan fått in pengar via factoringföretaget i tid.

När man vill sälja sina fakturor

Om du har ett mindre företag vill du förmodligen att din personal ska ägna sig åt de arbetsuppgifter de är anställda för och är bäst på. För att lyckas med detta kan du på ett enkelt sätt göra dig av med arbetsuppgifter som handlar om fakturering. Du kan sälja dina fakturor till ett factoringföretag. Med en factoringtjänst kan du även vara säker på att du får betalt direkt efter att du sålt en vara eller tjänst till en kund. Att få in pengar direkt i ditt företag gör förstås att du även kan använda pengarna direkt och det kanske är det som faktiskt avgör om ditt företag överlever ekonomiskt vissa månader.

Fördelar med fakturaköp

Det finns flera fördelar med att sälja fakturor, bl.a. att man minimerar riskerna som annars kan finnas med faktura som betalsätt och det är bra för likviditeten i ens företag.

När man säljer en faktura får man ofta pengarna inom ett dygn, till skillnad från om man ska vänta till förfallodatum som kan vara en månad. Genom att få pengarna på en gång är har man bättre likviditet. Det möjliggör att kunna betala sina fakturor istället för att behöva skuldsätta sig medan man väntar på intäkterna från kundfakturorna. Man besparar sig på så vis besvär och ev. extra kostnader såsom ränta.

Detta scenario utgår från att kunderna betalar sina fakturor i tid, det finns ju också en risk att så inte alltid är fallet. Det finns kunder som inte har pengar när fakturan ska betalas eller glömmer bort att betala fakturan och därför blir sen. Dessa kunder kan ta mycket tid och energi för att få sin uteblivna betalning, tid som man kan spendera på betydligt bättre sätt. Det finns också kunder som helt enkelt är bedragare och inte har för avsikt att betala. Detta är förmodligen en av företagares värsta mardröm, men tyvärr en realitet för många. Dessa kunder kan innebära att man inte får sina pengar och att man behöver spendera ännu mer tid i jakten på betalning.

När man säljer en faktura tar företaget över skulden och därmed också indrivningen. Man behöver alltså inte oroa sig för att kunden inte betalar. Man själv har redan fått sin betalning för fakturan och sen sköter fakturaköparen ev. indrivning om kunden inte skulle betala i tid. Detta kan spara pengar, tid och energi så man har mer tid över till sin verksamhet istället för fakturafrågor.

Nackdelar med fakturaköp

Man får inte hela summan för fakturan. Företaget som köper fakturan behöver givetvis också betalt och tar ut antingen en procent av fakturan eller en fast avgift. Man behöver därför se till att man har marginaler för detta i sin prissättning, så att man inte förlorar pengar på att sälja sina fakturor.

Man förlorar kontakten med kunden. Om kunden skulle höra av sig om fakturafrågor är det inte du som sköter kontakten utan fakturaköparen. Fakturaköparen brukar försöka hålla en hög servicenivå och bemöta kunderna bra. Vissa företagare dock vill ha möjligheten att sköta all kundkontakt själv och veta exakt vad som kommuniceras. Man ska dock ha i åtanke att detta både en för- och nackdel då det sparar tid.

Om det är en dispyt kring fakturan skickar många fakturaköpare tillbaka fakturan. Det kan vara en dispyt gällande att kunden bestrider fakturan t.ex. för att denne inte har fått det den beställt. Fakturaköparen sköter inte tvisten med kunden gällande huruvida kunden fått det som utlovats utan det behöver man göra själv. Om kunden är sen med betalningen sköter fakturaköparen indrivning. Om kunden däremot hävdar att något är fel och bestrider fakturan behöver man ofta ändå ta hand om ärendet själv.

Hitta bäst factoringföretag för dig

Att ta beslutet om att sälja ditt företags fakturor är inte svårt när du väl insett hur mycket tid som ibland går åt till att fakturera och sedan arbeta med att få in pengarna från kunder som inte betalar i tid. När du väl tagit beslutet om att sälja fakturorna väljer du ut ett factoringföretag som du kan tänka dig att sälja dina fakturor till. Factoringföretagen kan ha olika villkor och olika delar som ingår i tjänsten.
Jämför olika factoringtjänster innan du tar beslut om vilken tjänst som passar ditt företag bäst.

När du väl bestämt dig varifrån du vill köpa factoringtjänsten kan du lugnt luta dig tillbaka och låta dina fakturor säljas medan du får in pengar i ditt företag snabbt och enkelt. För många små företag är det avgörande att få in pengar i tid för att verksamheten ska kunna fortgå och rulla som vanligt efter en stor försäljning.

Testa att sälja ditt företags fakturor och se vilka fördelar vad gäller ekonomi och tid det ger. Gör ditt företag mindre sårbart och fokusera på det ni kan bäst genom att överlåta faktureringen och allt som hör därtill till factoringföretag.

Om du är småföretagare med relativt låga fakturavolymer så kan ett företagslån ofta vara ett bättre alternativ än factoring.

Faktura som betalsätt

Många kunder förväntar sig att kunna betala med faktura, om man som företagare inte erbjuder faktura som betalsätt finns det risk att kunder väljer bort en för en konkurrent. I vissa branscher är det extra viktigt med fakturabetalning för att det är standard eller ett väldigt efterfrågat betalalternativ. Detta kan vara särskilt aktuellt när det gäller beställningar sker mellan två företag, s.k. b2b (business to business).
Det är många företagare som drar sig för att erbjuda fakturabetalning då det innefattar vissa risker, både för bedrägerier och sena betalningar. Det innebär också att pengar är upplåsta under betaltiden, oavsett om den är 10 dagar eller 30 dagar. Vilket förutsätter att man faktiskt får betalt inom fakturans förfallodatum. Under den tidsperioden har man ofta egna fakturor att betala och pengarna kan då vara behövliga.

För många företagare är detta ett dilemma, fakturabetalning eller inte. Man vill ju ha så många kunder som möjligt och det är då av yttersta vikt att vara kundfokuserad och i största möjliga mån erbjuda det kunderna efterfrågar. Man vill ju inte gärna utsätta sig för mer risker än nödvändigt. Här kommer möjligheten att sälja sina fakturor in.

Få tid till företaget

Många företagare kan säkert skriva under på att tiden känns knapp och man vill gärna hinna uträtta mer på en arbetsdag än vad man klarar av. Många gånger är det andra arbetsuppgifter som inte är direkt relaterade till att få företaget att växa eller att knyta nya affärskontakter. En av alla de uppgifter som är otroligt tidskrävande är faktureringsprocessen.

När du har gjort ett arbete åt en kund eller sålt dina varor och tjänster till fysiska butiker eller över e-handel så börjar arbetet med att ta betalt av kunderna. Denna process kan ibland bli långdragen och om den inte blir långdragen så konsumerar den alltid värdefull arbetstid. Innan du får in dina pengar från kunderna som du har fakturerat kan det hända att du måste hålla tillbaka med investeringar i företaget eftersom du väntar på att likvida medel ska trilla in på ditt företagskonto.

I ett sådant här skede kan du ta hjälp av en extern aktör och faktiskt sälja dina fakturor till ett företag som har som har som huvudsaklig arbetsuppgift att fakturera andras kunder, på uppdrag av de företag som säljer sina fakturor till dem.

Vad vinner jag på att sälja fakturor?

Vinsterna med att sälja fakturor till en extern aktör eller samarbetspartner är många. För det första friar du upp mycket administrativ tid när du säljer dina fakturor till en utomstående. I detta moment lämnar du över ansvaret till någon annan som på ett ansvarsfullt sätt tar hand om hela faktureringsprocessen; dvs. skickar ut fakturor till de kunder som ska betala dig. När du säljer dina fakturor till en annan part får du omgående betalt för alla fakturorna och du behöver alltså aldrig vänta på att dina kunder ska betala dig inom 30 dagar.

Detta är en av de stora fördelarna med att sälja fakturor, även kallat factoring. När du kontinuerligt säljer dina fakturor till en aktör som tar hand om hela processen och dessutom betalar fakturorna åt dig; ja då får du och ditt företag mycket tid över till annat som ni direkt kan lägga på att utveckla och driva företaget framåt.

Många företagare kör på i samma invanda mönster utan att reflektera över vad som kan göras annorlunda för att komma runt vissa tidskrävande arbetsmoment. När du ser över företagets alla arbetsmoment och inser att ni fortfarande tillhör dem som själv har hand om faktureringen av era kunder så är det läge att ta ett nytt steg i riktning mot att effektivisera arbetet. Sälj företagets fakturor och dra nytta av alla fördelar som det innebär att få mindre administrativa arbetstimmar och att få betalt omgående.

Alla företagare har nog varit med om att kunder inte betalar sin faktura eller är väldigt sen med betalningen. När du säljer din faktura till en extern fakturahanterare behöver du aldrig mer lägga tid på att skicka påminnelser till kunder som inte betalar i tid. Detta ingå i servicen när du säljer dina fakturor.

Av Johan Johansson

Johan är redaktör på MoneyPilot med ett stort personligt intresse för ekonomi, sparande och lån. Johan har en kandidatexamen i affärsjuridik från Uppsala Universitet samt över 10 års erfarenhet som egen företagare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *