Kategorier
Låna pengar

Det här är snabblånen med lägst ränta (jämförelse)

Oavsett vilken typ av lån som man söker, eller vad man ska låna till, så är räntan otroligt viktig. Det är ränta och avgifter som främst påverkar hur mycket som du måste betala tillbaka och vad lånet därmed kostar. 

Det är extra viktigt när det kommer till snabblån, eftersom den effektiva räntan oftast är högre än för andra lån. Detta beror i viss mån på att långivarna tar en större risk genom att bevilja fler lån, men också för att en kortare återbetalningstid innebär att den procentuella räntan kan bli högre, även om kostnaden inte är det.

För att illustrera det sistnämnda så skulle ett snabblån på 1000 kr som återbetalas inom 1 månad med 1% i månadsränta och 500 kr i startavgift motsvara en effektiv ränta på 51%. Om du istället skulle låna 1000 kr som återbetalas först efter 12 månader med exakt samma ränta och startavgift så blir effektiv ränta bara 10,6%. Den totala kostnaden blir dock 20% högre än sms-lånet, eftersom man betalar ränta i 12 månader istället för bara 1 månad.

Det är sant att sms-lån nästan alltid har höga räntor, men som du ser i räkneexemplet ovan så kan det ändå bli billigare för dig med ett sms-lån än ett blancolån med lägre ränta. Det betyder inte att det alltid blir så, men det visar att man inte ska välja första bästa långivare endast utifrån effektiv ränta.

Därför är det viktigt att jämföra så många långivare som möjligt innan du lånar, och använda den effektiva räntan för att se vad din totala kostnad blir. När du vet vad totalkostnaden blir i kronor och inte bara i procent så är det också lättare att räkna på hur mycket som du kommer kunna återbetala.

På denna sida finner du en sammanställning av 20+ av marknadens mest populära långivare just nu där du enkelt kan jämföra räntan.

Effektiv ränta på sms-lån

När man pratar om ränta så talar man oftast om två begrepp: nominell ränta och effektiv ränta. Nominell kallas ibland bara för ränta eller månadsränta och är det procentuella påslag som långivaren tar på lånebeloppet. Effektiv ränta är den nominella räntan plus alla avgifter som tillkommer.

Det är vanligt att det tillkommer en eller flera avgifter när man tar sms-lån. Vissa av dessa avgifter kommer man inte ifrån, som till exempel ansökningsavgift eller uppläggningsavgift, medan andra beror på vilka val man själv gör som kund. Aviagifter och påminnelseavgifter kan exempelvis ofta undvikas genom att betala på autogiro, och ska då inte räknas in i din effektiva ränta.

Alla långivare i Sverige är skyldiga att ange räkneexempel som visar deras effektiva ränta. Den nominella räntan är oftast densamma för alla kunder, men effektiv ränta kan bero på allt från hur mycket du vill låna till hur lång återbetalningstid som du väljer. Därför kan du inte utgå ifrån att långivarens räkneexempel kommer visa samma effektiva ränta som du själv kommer betala.

Att beräkna effektiv ränta exakt är ganska svårt och kräver att du använder ett kalkylprogram eller avancerade matematiska formler. Däremot kan du i de flesta fall se den effektiva räntan hos långivaren när du anger önskat lånebelopp och lånesumma. Detta brukar framgå under eller i anslutning till ansökningsformuläret.

Om så inte är fallet så ska enligt lag det representativa räkneexemplet framgå, och då kan du istället läsa det för att se om det stämmer överens med det du själv tänkt låna. Vilka avgifter som är inberäknade i den effektiva räntan ska nämligen också framgå i räkneexemplet.

Om du inte kan betala lån och ränta

Vid alla tillfällen som du tar på dig lån och krediter så riskerar du att dra på dig extra kostnader om du inte kan betala tillbaka lånet i tid. 

Först får du oftast en påminnelsefaktura, vilket normalt medför en avgift om 60 kr. Om påminnelsen inte betalas relativt omgående så skickas kravet vanligtvis vidare till ett inkasso-bolag, som sedan står för indrivning. De får enligt lag debitera en högre avgift på 180 kr när de påminner dig om din skuld.

Betalar du inte inkasso-bolaget så kan de i sin tur skicka skulden vidare till Kronofogden, som då driver in skulden genom hot om exempelvis utmätning. Det innebär att du får en mycket kort tidsfrist på dig att betala tillbaka hela skulden och annars tar Kronofogden helt enkelt motsvarande värde från dig. De har även rätt att utmäta din sambos eller familjs egendomar, under vissa omständigheter. Om du inte besitter saker till ett lika högt värde så kan de istället utmäta din lön, vilket innebär att din arbetsgivare tvingas ta en del av din lön och skicka till Kronofogden istället.

Under hela processen så fortsätter räntan att ticka, och du kan också behöva betala dröjsmålsränta på obetalda avgifter. Var därför noga med att inte ta på dig ett större lån än du faktiskt kan återbetala, och välj en långivare där du får låg ränta och avgifter.

Av Johan Johansson

Johan är redaktör på MoneyPilot med ett stort personligt intresse för ekonomi, sparande och lån. Johan har en kandidatexamen i affärsjuridik från Uppsala Universitet samt över 10 års erfarenhet som egen företagare.