Kategorier
Företagslån

Så fungerar personlig borgen vid företagslån

Personlig borgen vid företagslån betyder i korthet att du själv ansvarar för att lånet återbetalas i helhet. Ansvaret faller på dig först när företaget inte kan betala sin skuld.

Företagslån utan personlig borgen

I stort sett alla långivare kräver personlig borgen för att försäkra sig om att lånet återbetalas. Det är därför bättre att försöka hitta ett så bra företagslån som möjligt än att stirra sig blind på borgensåtagande. Ett annat alternativ om man behöver likvida medel är fakturabelåning.

Mynt – alternativ till personlig borgen

Mynt kräver inte alltid personlig borgen för deras checkkredit. De gör en bedömning om personlig borgen krävs i varje enskilt fall. Det innebär alltså att även de kan kräva personlig borgen. Däremot använder de inte UC så varken företagets eller din privata kreditvärdighet påverkas negativt vid ansökan. Om du ändå helst vill ha ett lån utan personlig borgen kan du överväga att belåna dina fakturor istället. Mynt erbjuder även denna finansieringslösning och då fungerar fakturorna som säkerhet. Därmed behöver du inte gå in med personlig borgen.

Mynt
Lånebelopp: 10 000 - 3 000 000 kr
Återbetalningstid: Flexibel
Betyg på Trustpilot:
4.0
Fördelar:

Att ta lån

Många långivare kräver någon form av säkerhet för att bevilja ett företagslån. Långivaren vill vara så säker som möjligt på att de kommer att få tillbaka det kapital de lånat ut. Därför ber de om någon form av garanti för att pengarna återbetalas, antingen från företaget. eller någon annan. Denna garanti brukar kallas säkerhet och kan finnas inom företaget eller genom att någon går i borgen för företaget.

Säkerhet i företaget

Säkerhet i bolaget kan vara till exempel vara en fastighet. Värdet av fastigheten ligger då till grund för lånet. Vilket innebär att om företaget inte kan betala lånet kan fastighetens värde användas för att långivaren ska få tillbaka sina pengar. Det är väldigt likt lån till privatpersoner då något av värde är bankens säkerhet, som vi bolån.

Borgensåtagande

En vanlig säkerhet som många långivare efterfrågar, eller kräver, är personlig borgen. Om du tar ett lån med borgensåtagande innebär att du säger att om företaget inte kan betala sin skuld betalar du tillbaka skulden privat.
Fördelen är att du som företagare har möjlighet att få ett företagslån även om det inte finns säkerhet i bolaget.
Nackdelen är att du personligen riskerar att bli återbetalningsskyldig.

Företagets skuld

Så länge företaget kan sköta sina månadsbetalningar spelar egentligen inte borgensåtagandet någon större roll. Skulden är ändå i första hand företagets, inte din. Det är bara om företaget skulle hamna i ekonomiska svårigheter och inte kan sköta betalplanen. Men det är också därför extra viktigt att se till att verksamheten gör återbetalningarna i tid.

Så fungerar personlig borgen

Omständigheterna kring personlig borgen kan variera beroende på situation. Oftast bör borgensmannen, den som tar det ekonomiska ansvaret, vara verksam i företaget. Det är ofta firmatecknare eller någon av delägarna som åtar sig borgensansvaret. Eftersom det oftast är ägaren, eller någon av delägarna, som ansöker om lånet faller det sig dessutom naturligt.

Personlig borgen i enskild firma

Om du har enskild firma kan man säga att du alltid har ett borgensåtagande. Detta för att en enskild näringsverksamhet, som det också kallas, inte är en juridisk person. Vilket innebär att firman inte kan ingå juridiska avtal. Till skillnad från handelsbolag och aktiebolag som är juridiska personer och kan ingå juridiska avtal. Det är heller inte någon tydlig avgränsning mellan företagets ekonomi och din privata ekonomi. Så om du tar ett företagslån till din firma där personlig borgen inte krävs har du ändå ett personligt ansvar. Effekten är därmed densamma oavsett om personlig borgen krävs eller ej.

Funderar du på att ta ett företagslån till din enskilda firma behöver du därmed inte fundera så mycket på personlig borgen. Du är återbetalningsskyldig för företagslånet oavsett eftersom företagets skulder är dina skulder.

Personlig borgen i handelsbolag

Om du har ett handelsbolag är detta förvisso en juridisk person men bolagsmännen är ekonomiskt personligt ansvariga för bolagets skulder. Delägarna i ett handelsbolag är personligt och solidariskt ansvariga gentemot fordringsägare. Det innebär att du som delägare kan behöva betala företagets skulder med dina privata medel. Alternativt att någon av de andra delägarna betalar företagets skuld och sedan kräver dig på din andel. I förlängningen innebär det att även om du skulle ta ett företagslån utan personlig borgen kan du bli återbetalningsskyldig. Skillnaden om du tar på dig ett borgensåtagande är att då är du personligt ansvarig för skulden. Medan utan personligt ansvar är alla bolagsmän tillsammans ansvariga för företagets skulder. Så långivaren skulle kunna gå till dig direkt om handelsbolaget inte sköter återbetalningen av lånet.

Personlig borgen i aktiebolag

Har du ett aktiebolag och funderar på att ta ett lån är det desto större skillnad om personlig borgen krävs. Du som ägare i ett aktiebolag är, oftast, inte personligt ansvarig för företagets skulder. Det innebär att om företaget är skuldsatt och inte kan betala kan oftast inte du tvingas betala skulderna med dina privata medel. Däremot om du tar ett företagslån med borgensåtagande blir du personligt ansvarig för skulden. Så om företaget inte kan återbetala företagslånet kan långivaren att kräva dig på resterande summa.

Eftersom aktiebolag är den företagsform som vanligtvis innebär att ägarna inte har personligt ansvar är det en större skillnad för en aktieägare att ta på sig borgensåtagande än för någon som driver enskild firma.

Så går låneansökan till

För att gå i borgen behöver du signera ett borgensavtal. Om du har ett möte på en fysisk bank kommer du förmodligen skriva under för hand. Vid lån online erbjuds istället ofta möjligheten att signera med BankID. Hela låneansökan brukar då skötas med hjälp av BankID. Hur lång tid det tar från att ansökan till att du har pengarna på kontot varierar. Vissa långivare återkommer med ett bud inom samma dag och andra inom några dagar, om du ansöker online. Behöver du träffa långivaren för ett möte beror det på hur lång tid det tar att få en mötestid. När du sedan fått ett låneerbjudande som du accepterat och signerat varierar också utbetalningstiden. Vissa betalar ut pengarna samma dag medan andra långivare tar längre tid på sig.

Kreditupplysning vid personlig borgen

När ansöker om ett lån görs oftast någon form av kontroll och vid företagslån granskas företaget. Denna kontroll består ofta av en kreditupplysning, vilket kan leda sämre kreditvärdighet. Det beror på vilket företag som gör kreditupplysningen, vilket varierar mellan olika långivare. UC och Bisnode är exempel på företag som sparar kreditupplysningen. Vilket innebär att om en annan kreditgivare gör en kreditupplysning via samma företag kommer denne att få information om att du ansökt om kredit tidigare under det senaste året. Förfrågan finns kvar i ett år, därefter rensas kreditförfrågan bort.

Håll god personlig kreditvärdighet

Skulle du gå i personlig borgen kommer också din ekonomi att granskas. Det innebär att en kreditkoll görs både på bolaget och på dig. I denna situation kan det vara extra viktigt att kolla vilket företag som gör kreditupplysningen. Används ett företag där förfrågan sparas kan det påverka din privata kreditvärdighet negativt om du behöver ansöka om kredit eller ett lån. Därför använder många långivare företag som inte sparar förfrågan för kreditupplysningen av privatpersonen. Så att du ska kunna gå i personlig borgen utan att det påverkar din kreditvärdighet.

Av Johan Johansson

Johan är redaktör på MoneyPilot med ett stort personligt intresse för ekonomi, sparande och lån. Johan har en kandidatexamen i affärsjuridik från Uppsala Universitet samt över 10 års erfarenhet som egen företagare.