Kategorier
Spara & investera

Pensionsfonder: Ett bra val för långsiktigt sparande?

Vad är en pensionsfond?

En fond kan beskrivas som en samling värdepapper, vilka ägs av personen/personerna som sparar i fonden, då man köper andelar i fondens värdepapper.

Ett syfte med fondsparande kan för någon vara att välja ett eget pensionssparande, som man kan ha mer kontroll över, utöver det som sker genom Pensionsmyndigheten. Ett annat kan vara en önskan om att följa fondens utveckling.

Pensionssparande och annat sparande

En skillnad mellan pensionssparande och annat sparande är att tidshorisonten oftast är längre, beroende på vilken ålder man är förstås. Man kan därför, om man vill, ta lite större risker mot chans till högre avkastning när det gäller fonder för pension, till skillnad från sitt vanliga sparande. Detta för att desto längre tid det är tills man ska ta ut pengarna som man sparat desto mindre gör det med tillfälliga dippar. Om man placerat pengar för att köpa en bil, åka på semester eller köpa hus och beräknar använda pengarna inom något eller några år kan det vara förödande om marknaden dyker. Man kan då få ut mindre pengar än man satte in, vilket ju är motsatsen till att placera pengar i fonder då man vill få avkastning på sina hårt förvärvade pengar som man sparat. Skillnaden när det gäller pension är att sparandet kan ha en tidshorisont på något eller några decennier. Om en fond som man valt dyker i värde något år efter att man skaffar den gör det då mindre eftersom man inte ska ta ut pengarna förrän om kanske 10, 20, 30 eller kanske till och med 40 år. Sannolikheten att fonden kommer gå upp tills den dag man ska plocka ut pengarna är därför  större. Man ska dock inte ta större risker än man känner sig bekväm med. Det är väldigt olika hur stora risker man är beredd att ta och därmed vilken typ av sparande som passar en bäst. En rekommendation är att sprida dina resurser mellan olika typer av sparande, både gällande risk och inom olika branscher. Om du känner dig osäker finns hjälp att få båda på många bra sidor på internet och t.ex. på banken. På en bank kan man både kan få hjälp att ta reda på vilken risknivå som passar en (genom att svara på några frågor i ett sorts “risktest”) och att placera sina pengar.

Allmän pension och tjänstepension

Din allmänna pension får du från staten. Det är den del av pensionen som du tjänar in när du arbetar, studerar alternativt är hemma med barn. Pensionens storlek baseras på din totala inkomst (under ett helt yrkesliv) och beror bland annat på hur mycket du tjänar, hur länge du väljer att arbeta samt hur det går för din premiepension samt för ekonomin i Sverige.

Den så kallade inkomstpensionen är den största delen av din allmänna pension. Premiepensionen, som är en mindre del av din allmänna pension, får du själv placera i fonder.

Tjänstepension får du från jobbet. Utöver den allmänna pensionen och tjänstepensionen kan du alltså själv välja att ha ett privat sparande, exempelvis i en eller flera olika sorters fonder.

Fondsparande

Det finns en mängd olika slags fonder, och därför bör du kontakta din bankperson för att ta reda på vilken/vilka som passar för just dig. Exempel på olika fonder är bland annat räntefonder, blandfonder, aktiefonder och generationsfonder.

Fonderna har delats in på det sättet av Pensionsmyndigheten, i syfte att göra det lättare att jämföra dem med varandra och att skilja dem åt. Fonderna delas sedan i sin tur in i olika kategorier; geografisk region, bransch, område etc.

När man önskar spara långsiktigt är aktiefonder generellt sett det bästa valet. Det finns dock inga garantier för fondernas utveckling på sikt, därför är det en god idé att följa utvecklingen av den/de fonder du valt. Om du inte själv vill vara aktiv i ditt fondval, kan du med fördel välja att investera i någon av de statliga alternativ som erbjuds, alternativt i en så kallad generationsfond. En sådan fond kräver inget eget engagemang; du sätter in och plockar ut när det är dags.

Av Johan Johansson

Johan är redaktör på MoneyPilot med ett stort personligt intresse för ekonomi, sparande och lån. Johan har en kandidatexamen i affärsjuridik från Uppsala Universitet samt över 10 års erfarenhet som egen företagare.