Kategorier
Privatekonomi

MinUC: Omdöme & guide (2022)

Med Min UC kan du hålla koll på din kreditvärdighet, skydda dig mot bedrägerier och förbättra din ekonomi.

De flesta svenskar har vid något tillfälle hört talas om UC, men har kanske inte någon egentlig bild över vad UC är eller gör. Namnet är en förkortning för Upplysningscentralen, och det är ett privatägt, vinstdrivande företag som arbetat med kreditupplysningar sedan 1977. 

Idag har UC en hel rad tjänster, även för privatpersoner, med särskild tonvikt på kreditvärdighet och ekonomisk trygghet.

MinUC
Fördelar:
  • Ingen kreditupplysning registreras
  • Ligg steget före banker och kreditinstitut
  • Förbättra din privatekonomi

Så fungerar Min UC

Min UC är UCs portal för tjänster som riktar sig till privatpersoner. Genom Min UC kan du både skaffa dessa tjänster och hantera eller avsluta eventuella prenumerationer. Du kan också spärra ditt personnummer i händelse av att du utsätts för bedrägeri.

De mest populära tjänsterna är ID-Skydd, Kreditkollen, Min Upplysning och Mitt Kreditbetyg, men UC har också bland annat en digital brevlåda. Du kan även förlust-anmäla förlorade ID-handlingar.

Därför är din kreditvärdighet viktig

Idag handlar vi mer på kredit än någonsin, men samtidigt tänker vi sällan på att vi gör det. Alla köp som du gör där du betalar i efterhand, till exempel mot faktura, är krediter. Detsamma gäller för tjänsteavtal såsom mobilabonnemang, där du har en skyldighet att betala en viss summa över en längre tid.

Att ha en god kreditvärdighet är därmed en förutsättning för att obehindrat kunna förfoga över din privatekonomi, oavsett om det handlar om att köpa en ny mobil eller att hyra en lägenhet. Svag kreditvärdighet försämrar dina chanser att få ett lån med bra ränta och villkor.

Kreditvärdighet är ett mått på din återbetalningsförmåga, det vill säga en uppskattning av hur troligt det är att du kan återbetala en viss kreditsumma. Din kreditvärdighet bedöms genom en kreditprövning, och en kreditupplysning är ett underlag för att göra en sådan prövning.

I Sverige är det lag på att alla som ger ut krediter till privatpersoner, så kallade konsumentkrediter, måste genomföra en kreditprövning. Om kreditgivaren inte bedömer att du som privatperson kommer kunna återbetala den summa som du vill ha på kredit, så får kreditgivaren inte bevilja krediten.

Detta är tekniskt sett skilda saker, men i dagens digitala samhälle är en kreditprövning och en kreditupplysning oftast i praktiken samma sak. Det är billigare, går snabbare, och innebär lägre risk för kreditgivaren att helt och hållet lita på en kreditupplysning istället för att göra en egen bedömning.

Det innebär dock också att hur din kreditvärdighet ser ut hos UC i vissa fall kan vara viktigare än hur din privatekonomi ser ut i verkligheten.

Detta kan påverka din kreditvärdighet

Du har förmodligen hört uttrycket ”att gå igenom en UC”, och med det menas rent konkret att UC prövar din kreditvärdighet och förhoppningsvis bedömer den som god. Förr i tiden så var detta relativt enkelt, och bedömningen baserades främst på din deklarerade inkomst och förekomst av eventuella betalningsanmärkningar.

I dagsläget arbetar UC med en betydligt större mängd data, som de kontinuerligt bearbetar och analyserar, och de kreditgivare som anlitar UC har därför också möjlighet att själva påverka utfallet i större utsträckning.

Den som ger dig en kredit, oavsett om det är ett miljonlån eller ett litet fakturaköp, tar alltid en risk att förlora sina pengar. Vissa kreditgivare är mer villiga att ta risker medan andra är mer försiktiga, men ju högre summa det handlar om, desto högre blir också risken för kreditgivaren, vilket ställer högre krav på dig.

Du kan alltså ha en god kreditvärdighet i allmänhet, men ändå kanske inte gå igenom en UC för en högre summa, och omvänt.

Betalningsanmärkningar och en historik av missade betalningar är starka indikatorer på att du har en bristfällig återbetalningsförmåga, vilket ger dig en lägre kreditvärdighet. 

Stabil inkomst och välskött ekonomi allmänhet är å andra sida indikatorer på att du har en god kreditvärdighet. För att maximera dina chanser att gå igenom en UC, särskilt för högre summor såsom vid till exempel hus- eller bilköp, bör du i god tid aktivt arbeta för att förbättra din kreditvärdighet.

Min upplysning

När du använder tjänsten ”Min upplysning” så gör du i grund och botten en kreditupplysning på dig själv, och du får då en bra överblick över vad kreditgivare kan se om dig. 

Det inkluderar bl.a. dina lån och krediter, eventuella betalningsanmärkningar, dina deklarerade inkomster, innehav av fastigheter och information om vilka som gjort kreditupplysningar på dig tidigare.

Kreditupplysningen är tillgänglig i 72 timmar och ger dig en inblick i och ögonblicksbild av hur din kreditvärdighet ser ut. Värt att ha i åtanke är dock att det bara är informationen som UC har om dig som du får åtkomst till och inte hur de skulle analysera denna information för att bedöma din kreditvärdighet.

Därmed är denna produkt bäst lämpad för den som vill få en billig och bred lägesbild av sin privatekonomi.

Kreditkollen

Kreditkollen är ett abonnemang på detaljerad och ständigt uppdaterad kreditupplysning. Genom Kreditkollen får du mer information än med tjänsten Min upplysning, inklusive tillgång till ditt UC-Score, och du kan dessutom dag för dag se hur din kreditvärdighet utvecklas.

Det gör det lättare att förbättra din kreditvärdighet eftersom du kan omedelbart se hur ditt beteende påverkar UCs bedömning av dig, exempelvis när du betalar av gamla krediter eller om du tar nya krediter.

UC-Score är en sammanvägd bedömning av din betalningsförmåga, och är indikativt över när du kommer (eller inte kommer) gå igenom en UC. Om ditt UC-Score är lågt så är sannolikheten hög att du inte kan få krediter beviljade, eller huvudsakligen lägre kreditbelopp som återbetalas på kortare tid.

Om du har ett högt UC-Score är det troligt att du beviljas krediter på högre summor och som sträcker sig över längre tid. Eftersom olika kreditgivare har olika krav- och riskprofiler på sina kunder så kan du dock inte räkna med att den här vägen ta reda på hur exempelvis just din bank kommer bedöma en låneansökan.

Kreditkollen passar bäst för dig som vill ta ett eget grepp om din privatekonomi för att steg för steg öka din kreditvärdighet. Tjänsten kostar på årsbasis ungefär 20 gånger så mycket som ”Min upplysning”, men du får också ett betydligt större mervärde.

Huruvida det är värt för dig eller inte beror på vad du har för målsättning med att öka din kreditvärdighet. Ett bättre UC-Score kan ofta betyda att du erbjuds en lägre ränta, så om du tänker ta ett större lån inom 1-2 år så kan du förmodligen tjäna igen kostnaden för Kreditkollen den vägen.

Mitt kreditbetyg

Ett Kreditbetyg är ungefär en rapport över hur kreditvärdig du är. Det är till skillnad från ”Min upplysning” eller Kreditkollen inte avsett att ge en komplett bild över din privatekonomi eller handfasta punkter för att öka din kreditvärdighet.

Det är kort och gott ett betyg som UC ger ut avseende din förmåga att återbetala krediter och undvika betalningsanmärkningar.

Ditt Kreditbetyg är inte detsamma som ditt UC-Score, vilket kan vara något förvirrande. Kreditbetyget ges ut på en femgradig skala, från ”Svag” i botten till ”Utmärkt” i toppen, och är därmed betydligt mindre informativt än ditt UC-Score. Det ger dock en koncis summering av din kreditvärdighet, vilket kan vara behändigt i vissa sammanhang.

Ett sådant exempel är att du vill omförhandla ett befintligt avtal eller köp, som har grundat sig på en kreditupplysning vid en tidpunkt där du hade en sämre kreditvärdighet.

Låt säga att du har tagit ett lån hos banken där du fick 10% ränta, delvis för att ditt Kreditbetyg (eller motsvarande) var svagt. Nu har du styrt upp din privatekonomi och får ett utmärkt kreditbetyg. Då kan du ta med ett Kreditbetyg till banken och argumentera för att binda om lånet och sänka räntan. Givetvis skulle banken i detta läge själv också kunna göra en ny kreditupplysning med samma resultat.

Eftersom ”Mitt kreditbetyg” har ett väldigt snävt användningsområde så passar tjänsten huvudsakligen för de situationer där du vill bevisa din kreditvärdighet för en annan part, men den andra parten inte kan eller vill göra en aktuell kreditupplysning.

Det kan röra sig om köp från privatpersoner, omförhandling på banken, bilköp eller liknande specifika omständigheter.

Min UC: ID-skydd

Med UC ID-Skydd får du ett grundläggande men likväl relativt effektivt skydd mot identitetskapning och bedrägerier. Tjänsten går i huvudsak ut på att UC bevakar alla förfrågningar som kommer in på dina personuppgifter, och meddelar dig så fort som en kreditupplysning görs på din person. 

Därmed kan du snabbt agera och förhindra om någon använder din identitet för att t.ex. köpa saker eller ingå i bindande avtal i ditt namn. Detta fungerar dock bara om kreditupplysningen tas hos UC, eller om UC får kännedom om den från en samarbetspartner, vilket inte alltid är fallet.

Utöver den information som finns i UCs egna databaser så håller UC ID-Skydd även koll på om känslig information, som dina personuppgifter, sprids online. Sådan information kan läckas från hackare och sprids ofta öppet på webbens mörkare delar, till de kriminellas förtjusning.

Genom att få information om detta kan du agera proaktivt genom att t.ex. spärra dig för kreditköp eller byta identitetshandlingar.

Både vad gäller UCs egna databas och den information som UC scannar efter på nätet så finns inga garantier för att det är heltäckande. I båda fallen så har UC bara tillgång till en del, om så en stor del, av all information som förekommer vilket innebär att du aldrig kan få 100% trygghet genom att använda UC ID-Skydd.

Däremot så är det osannolikt att någon konkurrerande tjänst har tillgång till mer information än just UC, och därför är UC ID-Skydd likväl det bästa alternativet om du vill skydda dig mot identitetskapning.

Tjänsten finns också i prissänkta paket för de som lever i par med UC ID-Skydd Duo, samt för familjer med UC ID-Skydd Familj.

Min UC: Bedrägerispärr

Identitetskapning handlar i de flesta fall om att i vinstsyfte ingå i bedrägliga avtal, där kaparen får en produkt eller tjänst, och den kapade får ta notan. Detta kan vara problematiskt på flera plan för den som får sin identitet kapad, inte bara för att det ofta kan bli kostsamt, det kan också i värsta fall medföra betalningsanmärkningar.

Eftersom hela poängen med att kapa någons identitet är att säljarna ska tro att köparen och kaparen är samma person, så är i regel också säljarna övertygade om att så är fallet. 

Det finns inga garantier för att du får dina pengar tillbaka, eller ens undgår betalningsansvar på utställda räkningar, trots att det inte är du som har ingått i dessa avtal.

Därför är det väldigt viktigt att så fort som möjligt förhindra att fler avtal ingås om din identitet blir kapad. Ett sätt att göra det på är genom UC Bedrägerispärr. Tjänsten är kostnadsfri och enkel att använda.

När du lägger in en Bedrägerispärr så blockeras du hos UC i två veckor framåt. Det innebär att alla försök till kreditupplysningar på dig som görs hos UC kommer ge avslag, och kaparen kan därmed inte dra på dig fler skulder.

En smart sak är att UC inte bara blockerar kreditupplysningar hos sig själva utan också informerar andra kreditupplysningsföretag. Därmed kan du på bara några minuter effektivt blockera en kapare från att missbruka dina personuppgifter.

Kan jag använda Min UC gratis?

Nej, alla tjänster från UC kostar pengar. Om du använder tjänsterna smart kan du dock spara pengar genom att förbättra din kreditvärdighet och därmed sänka ränta och avgifter. I teorin kan du alltså använda tjänsterna gratis, i bemärkelsen att du sparar mer än du betalar.

Av Johan Johansson

Johan är redaktör på MoneyPilot med ett stort personligt intresse för ekonomi, sparande och lån. Johan har en kandidatexamen i affärsjuridik från Uppsala Universitet samt över 10 års erfarenhet som egen företagare.