Kategorier
Spara & investera

Lysa: Rätt fondrobot för dig?

Lysa är en fondrobot som använder modern teknik för att göra kapitalförvaltning billigare, enklare och mer transparent. Genom att låta tekniken ta de viktiga besluten så elimineras incitament och möjligheter för Lysa att, som så många traditionella kapitalförvaltare, sätta sitt eget vinstintresse före kundernas. Med Lysa sätter du ditt sparande på autopilot.

Vad är en fondrobot?

En fondrobot är detsamma som en aktierobot, alltså i praktiken ett datorprogram som handlar åt dig, men som handlar med fonder istället för aktier. Robotar används sedan länge på börsen för att fatta blixtsnabba och objektiva beslut, men de har inte riktigt slagit igenom i medvetandet hos gemene man ännu. Enkelt sagt så fungerar en fondrobot ungefär som en börsmäklare och köper samt säljer värdepapper för att ständigt optimera det investerade kapitalet, så att avkastningen maximeras och onödiga risker minimeras. På så vis kan även den som inte har tid, lust eller kunskap att själv handla med värdepapper få en aktivt förvaltad portfölj med värdepapper.

Statistiskt sett så är det gynnsamt att vara mer långsiktig på börsen, men även med en sådan strategi måste värdepappren med jämna mellanrum balanseras om i takt med att vissa innehav blir sämre och det tillkommer nya med större potential. Börsen står inte stilla och det kan inte heller din portfölj göra, i alla fall inte för länge. Att använda en fondrobot i kombination med en försiktig investeringsprofil kan vara en bra avvägning.

Så kommer du igång med Lysa

Det första du behöver göra är att skapa en profil hos Lysa. Genom profilen får de information om bland annat dina inkomster och utgifter samt skulder och tillgångar. Denna information kan de sedan använda för att ge dig ett personligt investeringsförslag. Du får också svara på några frågor om hur du skulle investera i aktier, eftersom risktolerans och avkastning går hand i hand. Slutligen får du välja om du vill välja bredast möjliga investeringsinriktning, eller om du vill begränsa dig till vad Lysa säger är bolag som har ”bevisat sitt samhälls- och miljöansvar”.

När din profil är skapad så har Lysa en bra uppfattning om hur dina pengar ska placeras för att bäst motsvara dina förväntningar. Formulerat annorlunda, och något förenklat, kan man säga att Lysa då kan uppskatta ungefär hur du själv skulle valt att investera dina pengar, på en risknivå som du är bekväm med.

Därefter kan du göra en första insättning och när pengarna landar hos Lysa så investerar deras fondrobot pengarna åt dig helt automatiskt. Du kan också sätta upp automatisk dragning från ditt bankkonto på önskat belopp och intervall, och sedan går hela ditt sparande hos Lysa helt utan handpåläggning från din sida.

Det inkluderar också din deklaration, eftersom Lysa är konstruerat som ett investeringssparkonto (ISK). Om du själv köper och säljer fonder genom en s.k. värdepappersdepå, även kallat aktiekonto, hos exempelvis din bank så måste du redovisa alla värdepapperstransaktioner i din deklaration, Med ett investeringssparkonto är det banken, eller i detta fall Lysa, som deklarerar alla relevanta uppgifter till myndigheterna. Skatterna på kapital som förvaltas genom en ISK är också mycket mer fördelaktiga för de flesta, men framförallt mer passiva investerare som har en långsiktig tidshorisont.

Hur bra är Lysa?

Vi har analyserat över 300 recensioner av kunder, av både långivare och låntagare, från oberoende källor som Trustpilot. Genomsnittsbetyget är 4,9/5, vilket får anses vara extremt högt. Kunderna är särskilt nöjda med kundservicen.

Avgifter och kostnader med Lysa

När du handlar med värdepapper i allmänhet, och fonder i synnerhet, så förekommer alltid en eller flera avgifter. Delvis handlar det om avgifter som ska täcka transaktionskostnader såsom courtage, men också om förvaltningsavgifter. Det är inget undantag om du låter Lysa handla åt dig, men avgifterna är låga sett i relation till de avgifter som debiteras av andra aktiva förvaltare.

Lysa debiterar upp till 0,24% i avgift för förvaltning av portfölj och fonder. Transaktionskostnader och underliggande fondavgifter, alltså avgifter som debiteras av de fonder som Lysa har investerat i, tillkommer. Med ett räkneexempel på 10 000 kr fördelat på 75% aktiefonder och 25% räntefonder blir avgiften till Lysa 24 kronor, fondavgifterna cirka 12 kronor och transaktionsavgifter beräknas uppgå till cirka 2 kronor. Totalt har du då en aktivt förvaltad och balanserad portfölj där totalkostnaden är under 0,4%. Detta ska ställas i relation till andra aktivt förvaltade portföljer, där kostnaden ofta kan ligga på det dubbla.

Skatten på en ISK är invecklad att beräkna, men för att ta fram ett räkneexempel kan vi tänka oss att du sätter in 10 000 kr hos Lysa och insättningen sker vid ett enda tillfälle i första kvartalet. Detta ska multipliceras med en schablonintäkt på som lägst 1,25% vilket blir 125 kronor, som sedan beskattas med 30%, vilket blir 37 kronor och 50 öre.

På dina 10 000 kr betalar du alltså under ett år 37,50 kr i skatter samt 400 kronor i avgifter, totalt 437,50 kr eller motsvarande 0,44% på investerat kapital. Du måste således få minst 0,44% i årsavkastning på det kapital du placerar hos Lysa för att inte förlora på investeringen i detta exempel.

Eftersom Lysa är en ganska ny fondrobot, och börsåret 2020 har varit minst sagt turbulent, så går det inte ännu att dra några säkra slutsatser om vad du kan förvänta dig för avkastning baserat på marknadsdata. Lysa själva har dock gjort en simulering där de applicerat sin modell retroaktivt, alltså utvärderat vilken utveckling som deras fonder skulle få om Lysa hade funnits vid tidpunkten. För en portfölj bestående av 75% aktier och 25% räntefonder som förvaltas av Lysas fondrobot så beräknar Lysa att avkastningen mellan 2005 och 2020 skulle ha blivit 157,2%, eller runt 10% per år.

Är Lysa säkert?

Lysa står under Finansinspektionens tillsyn. Det innebär att Finansinspektionen har gett Lysa tillstånd att bedriva bl.a. diskretionär portföljförvaltning, förvaring av finansiella instrument, förvaltning av fondandelar och förmedling av försäkringar. Finansinspektionen (FI) övervakar aktörerna på finansmarknaden och ingriper om aktörerna bryter mot de omfattande regelverk som finns. Vi har kollat med Finansinspektionen och de har inga anmärkningar gentemot Lysa.

Vidare omfattas de pengar du placerar hos Lysa av insättningsgaranti. Det betyder att dina pengar förblir dina, även om Lysa som företag skulle gå i konkurs. Lysas fonder är dessutom avskilda från fondroboten Lysa för att säkerställa att pengarna i fonderna ligger kvar även om företaget Lysa blir insolventa. Garantin backas upp av staten genom Riksgälden, som i det extremt osannolika fallet att både företaget Lysa skulle försvinna och kapitalet i de underliggande fonderna, ersätter enskilda investerare upp till 250 000 kr. 

Av Johan Johansson

Johan är redaktör på MoneyPilot med ett stort personligt intresse för ekonomi, sparande och lån. Johan har en kandidatexamen i affärsjuridik från Uppsala Universitet samt över 10 års erfarenhet som egen företagare.