Kategorier
Företag

Så lyckas du med din likviditetsbudget

Många bolag är noggranna med att göra en detaljerad resultatbudget som visar framtida intäkter och kostnader. Däremot är det många som slarvar med att kalkylera om företagets pengar kommer att räcka för att täcka kostnaderna. Med en likviditetsbudgeten får du bättre kolla på bolagets likviditet vilket kan vara avgörande för företagets överlevnad. 

I denna guide kan du läsa mer om vad en likviditetsbudget är för något, fördelar och nackdelar samt hur du gör en egen budget. Det är alltid bäst att förekomma likviditetsproblem, men om ditt företag hamnat i en tillfällig likviditetsbrist så kan ett lån till företaget underlätta för att komma i balans igen.

Vad är en likviditetsbudget?

Först och främst är det viktigt att förstå vad en likviditetsbudget är för något. Likviditet betyder betalningsförmåga. Det är ett finansiellt nyckeltal som mäter ett företags förmåga att betala räkningar och andra utgifter på kort sikt. Företagets likvida medel syftar till de tillgångar som företaget har direkt tillgängliga och kan användas omedelbart, det vill säga de pengar som finns i företagets kassa och på bankkonton. Likvida medel används bland annat för att betala löner, fakturor och andra kostnader. Inventarier, aktier, fonder och liknande tillgångar är inte likvida medel. Att ha god likviditet ökar möjligheten att hantera oväntade kostnader för företaget och ger därför en större säkerhet

En likviditetsbudget är en sammanställning som visar om företagets likvida medel kommer att kunna täcka de kortsiktiga utgifterna. Det är ett viktigt verktyg som ger dig koll på företagets kassaflöde. Budgeten görs oftast på månadsbasis och visar hur mycket pengar som finns vid periodens början och hur mycket pengar som kommer in och betalas ut under månaden. Detta ger en bra överblick över hur mycket pengar som finns kvar i kassan i slutet av månaden. Med andra ord ger likviditetsbudgeten en bild av hur kassan ser ut idag och en prognos hur den ser ut framöver. Budgeten visar exempelvis om det finns tillräckligt med likvida medel för att klara av en stor utbetalning inom den närmsta framtiden.

Vad är skillnaden mellan en likviditetsbudget och en resultatbudget?

En likviditetsbudget och en resultatbudget har olika syften. Syftet med att göra en likviditetsbudget är att se till så att företaget kan betala alla utgifter och att pengarna inte tar slut. Likviditetsbudgeten ger en överblick hur företagets finansiella situation är i nuet samt en kortsiktig prognos. Den visar de verkliga kassaflödena in och ut från bolaget. I likviditetsbudgeten listas alla kommande in- och utbetalningar inklusive moms.

Syftet med en resultatbudget är att göra en prognos eller sammanställning över företagets resultat. En resultatbudget ger en mer långsiktig bild av företagets finansiella situation. Resultatbudgeten visar hur det går för företaget under en given tidsperiod, vanligtvis årsvis eller kvartalsvis. Resultatet räknas ut genom att summera alla intäkter och dra av kostnaderna och resultatet är antingen vinst eller förlust. I resultatbudgeten räknas exklusive moms.

Hur gör man en likviditetsbudget?

Det är inte särskilt komplicerat att göra en likviditetsbudget om du vet vad som ska ingå. Det handlar om att göra en sammanställning över inbetalningar och utbetalningar under en given tidsperiod framöver. Vanligtvis görs en likviditetsbudget på månadsbasis. Följande enkla mall kan användas för att göra en likviditetsbudget:

Likvida medel (ingående saldo) + Inbetalningar– Utbetalningar= Likvida medel (utgående saldo)

Du måste även ange en specifik period. Ange företagets likvida medel i början av perioden. Det är företagets ingående saldo. Anteckna därefter alla in- och betalningar för den givna perioden. Då får du företagets utgående saldo vilket även är företagets likvida medel i slutet av perioden. Det utgående saldot förs över som ingående saldo i likviditetsbudgeten för nästa period. Det är med andra ord inte särskilt svårt att göra en likviditetsbudget, men det gäller att veta vad likvida medel, inbetalningar och utbetalningar är för något.

Likvida medel är pengar som finns i företagets kassa och bankkonto. Inventarier och kortfristiga investeringar i aktier och fonder räknas inte som likvida medel.

Inbetalningar är alla kassaflöden som kommer in till företaget. Det kan exempelvis vara nya lån, betalningar från kunder, återbetalning av skatter, erhållna bidrag och moms att få tillbaka.

Utbetalningar är alla kassaflöden som går ut från företaget. Det kan exempelvis vara löner, hyra, moms, betalningar till leverantörer, nya investeringar, räntor, skatter, amorteringar och sociala avgifter.

Fördelar

Det finns många fördelar med att regelbundet göra en likviditetsbudget. Här listas några av dessa:

  • Möjlighet att planera. Med en likviditetsbudget blir det lättare att planera investeringar och eventuella låneansökningar. Med en bra koll på betalningsförmågan kan företaget lättare planera sina aktiviteter.
  • Ger en bra finansiell överblick. Budgeten beskriver hur företaget mår just nu vilket ger en bättre koll på företagets ekonomi. Exempelvis kan det visa sig att företaget binder för mycket likviditet i lager. Genom att få en tydligt överblick över företagets likviditet är det möjligt att agera utifrån det.
  • Minskar risken för konkurs. I värsta fall kan bristen på likvida medel göra att företaget går i konkurs när betalningar inte kan göras. Med en likviditetsbudget kan företaget bättre planera in- och utbetalningarna vilket ökar kontrollen och minskar risken för att försätta sig i en svår ekonomisk situation. Med ökad kontroll står företaget bättre rustat inför oväntade händelser.
  • Roligt och mindre stressigt. Tro det eller ej, men det är faktiskt roligare att sköta företagets ekonomi när du har kontroll. Genom att regelbundet göra en likviditetsbudget minskar du risken för kris i kassaflödet.

Nackdelar

  • Det kan ta tid att sammanställa budgeten första gången, men nästa gång du gör det kommer det att gå desto snabbare. Tiden det tar att göra en likviditetsbudget bör ses som en investering för företagets bästa.

3 tips för att stärka företagets likviditet

Många företagare, framför allt nya entreprenörer, bortser från likviditetsbudgeten och fokuserar endast på resultatbudgeten. Det är dock viktigt att planera hur mycket pengar som ska finnas på företagskontot varje månad för att kunna driva bolaget. Att det är viktigt med god likviditet vet de flesta, men däremot kan det vara svårt att veta hur den kan stärkas. Här hittar du tre tips:
1. Se över era betalningsvillkor. Kan ni förändra när ni betalar leverantörers fakturor? Går det att delbetala eller betala efter att ni fått betalt av kunden?
2. Se över era kunders betalningsvillkor. Händer det ibland att kunder inte betalar i tid? Går det att förhandla så att kunden betalar tidigare? Undersök olika möjligheter för att försöka få in pengarna så fort som möjligt.
3. Undersök om ni kan öka försäljningen under perioder då likviditeten är sämre.

Lycka till med din likviditetsbudget!

Av Johan Johansson

Johan är redaktör på MoneyPilot med ett stort personligt intresse för ekonomi, sparande och lån. Johan har en kandidatexamen i affärsjuridik från Uppsala Universitet samt över 10 års erfarenhet som egen företagare.