Kategorier
Företag

Förbättra kassaflödet med inkasso

Så fungerar inkasso

Om ditt företag har skickat ut en faktura till en kund utan att få in betalningen i tid så kan ditt företag använda sig av tjänsten inkasso. När inkassobolaget anlitats är det deras ansvar att se till att kunden betalar in skulden.

Kronofogdemyndigheten

Inkassobolaget tar över ansvaret för att fakturan ska bli betald och skickar ut ett kravbrev till kunden. I kravbrevet uppmanar inkassobolaget kunden att betala och beskriver även att om betalningen uteblir kan ärendet lämnas vidare till Kronofogdemyndigheten. Vanligare benämningar är Kronofogden, KFM (förkortning för KronoFogdeMyndigheten) eller KF (förkortning av KronoFogden).

Kronofogden är en central statlig förvaltning. Denna förvaltning arbetar med att fordringar blir betalda, precis som inkassobolagen. Skillnaden är att Kronofogden har rätt att ta beslut som ligger till grund för om registrering angående betalningsanmärkning ska göras om kundens betalning uteblir. Ytterligare en skillnad är att Kronofogden är statligt medan inkasso är privata bolag. Det är en anledning till att det finns flera inkassobolag men bara en Kronofogdemyndigheten.

Fördelar med att använda inkassobolag

Att driva in skulder från kunder, såväl privatpersoner som andra företag, kan vara ett omfattande och tidskrävande arbete. Om ditt företag dessutom har en god och lång relation till kunden sedan tidigare kan processen riskera att denna förstörs.

Det kan hjälpa din verksamhet att fungera som vanligt. Du behöver heller inte lägga onödig tid på att se till att få in obetalda skulder. Väljer man att anlita ett inkassoolag är detta en av delarna de kan sköta. De flesta kunder som får ett brev från inkasso med betalningskrav brukar bli motiverade till att betala in beloppet relativt snabbt. Det är allmänt känt att ett inkassobrev i sin tur leder vidare till Kronofogdemyndigheten och att det därmed finns risk för att bli registrerad med betalningsanmärkning.

Att tänka på

Det finns olika priser och kvalitet på inkassobolagen. För att hitta ett inkassobolag som fungerar för ditt företag bör offerter från flera av dem tas in och sedan jämföras. På så sätt kan du hitta det inkassobolag som ger ditt företag bäst villkor utifrån rådande behov.

Varför anlita inkasso?

Obetalade räkningar är inget någon vill hantera men för ett företag är det otroligt viktigt att man har fasta inkomster för att företaget ska rulla på. Om kunder av en eller annan anledning inte betalar kan detta ha förödande gränser för dig som företag och därav är det viktigt att du ser till att du får in pengarna på företagskonto. Detta är dock något som de allra flesta inte vill syssla med. Det kan nämligen vara riktigt otrevligt att försöka driva in pengar från kunder men förr eller senare kommer de allra flesta företag vara i en situation där de har en kund som inte betalar.

Spara pengar

När du väljer att anlita ett inkassoföretag istället för att försöka driva in skulden på egen hand kommer du som företag att spara tid och även pengar. Det är nämligen mycket kostsamt och dessutom tidskrävande att försöka driva in skulder på egen hand och därav gör de allra flesta företag klokt i att låta någon annan göra jobbet så att de istället kan fokusera på att fortsätta driva företaget som vanligt. Genom att anlita ett inkassoföretag kan du helt enkelt slappna av och räkna med att de gör jobbet och du kan fortsätta fokusera på att göra andra kunder nöjda.
Att anlita inkasso kan kännas hårt mot kunden, alternativet är dock att vända sig direkt till kronofogden om man inte kan driva in skulden på egen hand och då kommer kunden att få en betalningsanmärkning. Detta sker ite när du använder dig av inkasso. Om kunden betalar efter att de har fått en påminnelse av inkasso kommer de att slippa betalningsanmärkning och du kommer att få dina pengar. Genom att anlita inkasso visar du att du som företag är seriös med att du kräver betalning. Ofta räcker det med att kunderna får en påminnelse om betalning från inkasso för att de ska betala sin faktura.

Svensk inkasso

Svensk inkasso är en ideell förening och fungerar som en gemensam branschorganisation för inkassoföretag i Sverige. Föreningen består av 43 medlemmar, de flesta inkassoföretagen på den svenska marknaden finns representerade, bl.a. följande företag

  • Arvato Finance
  • Collector Inkasso
  • Euro Finans
  • GE Money bank
  • Kredinor
  • Lindorff
  • SEB
  • Svea Inkasso
  • Swedbank

Vidare finns flera medverkande såsom kreditkortsföretag, kommuner, banker, landsting m.fl. som associerade medlemmar. Även om branschen må vara organiserad så verkar alla bolag i konkurrens med varandra.

Föreningen bildades 2007, men branschen har varit organiserad sedan 1970-talet. Styrelsen består idag av 10 representanter från olika medlemsföretag. Föreningens ordförande är en oberoende advokat tillika affärsjurist. Syftet är att tillvarata medlemmarnas, branschens och borgenärernas intressen i frågor om inkasso- och kredithanteringsfrågor. De jobbar också för ett gott och enhetligt samarbetsklimat mellan medlemsföretagen och andra inom inkassobranschen i både näringsliv och förvaltning. Dessutom arbetar föreningen aktivt med att påverka lagstiftning och lagtillämpning för deras intresse.

Således bedriver inte Svensk inkasso själva någon inkassotjänst utan agerar kittet för den svenska inkassobranschen. De följer, debatterar och tar ställning i frågor relaterade till inkassobranschen, för att framföra åsikter och bilda opinion. Speciell vikt lägger de bland annat vid frågor gällande lagstiftning som berör den ekonomiska sektorn.

Upprätthåller god etik

Svensk Inkasso säger att de verkar för att upprätthålla och utveckla god inkasso, och en god etik i branschen. Således håller de i utvecklingsverksamhet för att höja utbildningsstandarden inom inkassoyrket. De skickar också ut ett nyhetsbrev som är av relevans för medlemmar och övriga intressenter. Vem som helst kan ta del av de gamla nyhetsbreven på deras hemsida, samt anmäla sig för att få nästkommande brev.

Företag som bedriver yrkesmässig inkassoverksamhet med tillstånd från data- eller finansinspektionen kan ansöka om medlemskap. Företag som bedriver inkasso för egen räkning eller är intresserade av inkasso kan ansöka om associerat medlemskap. För frågor om medlemskap uppmanas man kontakta kansliet.

Att anlita ett inkassobolag

Om man har bestämt sig för att anlita ett inkassobolag kan det vara en god idé att läsa på och jämföra. Precis som med allt annat är det alltid bra att så att säga ”göra sin läxa”. Många bolag erbjuder ungefär samma tjänster men det finns skillnader. Det kan bero på hur många ärenden det gäller. Det kan också påverka vad du önskar för tjänster, både utifrån utbud, kvalitet och pris. Så det kan vara värt att undersöka närmare. Dessutom kan egna preferenser påverka, som att man har en bra kontaktväg och får en bra relation. Att hitta rätt bolag som man har en god kontakt med kan löna sig i längden. Här nedan hittar du information om olika inkassobolag, som förhoppningsvis kan vara till hjälp i ditt val.

Av Johan Johansson

Johan är redaktör på MoneyPilot med ett stort personligt intresse för ekonomi, sparande och lån. Johan har en kandidatexamen i affärsjuridik från Uppsala Universitet samt över 10 års erfarenhet som egen företagare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *