Kategorier
Företag

Företagsleasing

Funderar du på att leasa en bil eller annan utrustning till företaget? Då är den här guiden perfekt för dig. Företagsleasing innebär i princip att företaget långtidshyr istället för att köpa. Det är framför allt vanligt förekommande när det gäller bilar, men även maskiner och annan utrustning kan leasas. Här kan du läsa mer om hur företagsleasing fungerar samt för- och nackdelar.

Hur fungerar företagsleasing?

Företagsleasing blir allt vanligare på grund av dess många fördelar. Om du som företagare vill leasa bilar eller utrustning är det viktigt att vara insatt i avtalet. Det första steget är att bestämma vad du vill leasa. Kontakta därefter olika leasingföretag för att få en offert. Om du vill leasa en bil kontaktar du ett företag som erbjuder leasing av bilar till företag. Ofta erbjuder de flera olika modeller och du väljer den som passar ditt behov bäst.

Leasingavtalet beror på många olika faktorer. I exemplet med billeasing beror avtalet bland annat på bilmodell, körsträcka och kontraktets längd. Det är vanligt att leasa bilen med ett kontrakt på 2-3 år, men det kan variera. Under leasingperioden har företaget full nyttjanderätt och kan därför använda bilen när det behövs. Oftast betalas en leasingavgift varje månad. Avgiften är vanligtvis lika stor varje månad förutom vid tecknandet av avtalet då det oftast förekommer en förhöjd avgift. När kontraktstiden löpt ur kan du byta ut till en ny, fräsch bil med ett nytt leasingkontrakt om du vill. Det går även att köpa ut bilen för ett inbytespris, men det beror på vilken typ av leasingavtal som tecknats.

Vad är operationell och finansiell leasing?

Man skiljer på två typer av företagsleasing; operationell och finansiell leasing. Den vanligaste formen är finansiell leasing som innebär att företaget som leasar bilen även har ett ansvar för bilen. Företaget står för försäkring, reparationer, drivmedel och underhåll. Vid finansiell leasing tas kostnaden upp på företagets balansräkning. Den här typen av leasing liknar mer ett lån där bilen står som säkerhet. Företaget som leasar bilen står även för restvärdet när perioden är slut vilket i praktiken innebär att köparen binder upp sig för att köpa produkten efter att leasingperioden har gått ut. Med andra ord påminner finansiell leasing om ett köp, men momsen och betalningarna delas upp under en längre period.

Operationell leasing innebär däremot att leasingföretaget bär ansvaret. Då ingår omkostnader som reparationer och försäkring i den månadsavgift som du betalar. Den här typen av leasing påminner mer om traditionell uthyrning och företaget som hyr behöver inte tänka restvärde. Den här typen av leasing kallas ibland för fullserviceleasing. Vid operationell leasing bokförs kostnaden som en direkt kostnad och tas inte upp på balansräkningen.

Fördelar med företagsleasing

Det finns många fördelar med företagsleasing vilket gjort att det blivit allt vanligare för företag att långtidshyra bilar och utrustning. Här kan du läsa mer om dessa.

  • Företaget behöver inte binda upp kapital utan kan använda beloppet till andra investeringar. Det ger en stabil likviditet i bolaget.
  • Företaget behöver inte oroa sig för värdeminskning av bilen eller utrustningen eller oförutsedda avgifter. Med fasta månadsavgifter och förutsägbara kostnader är det lättare att planera. Mindre avgifter varje månad är lättare att klara av än en stor klumpsumma.
  • Vid leasing kan man dra av halva momsen till skillnad mot ett bilköp där företaget inte kan dra av någon moms. Det gäller dock endast vid leasing av nya bilar eller begagnade bilar som inte är momssmittade.
  • Det är möjligt att dra av moms på den första förhöjda avgiften, det vill säga avgiften som ibland betalas när avtalet tecknas.
  • Hyran, det vill säga månadsavgiften, är avdragsgill i deklarationen.
  • Det är bekvämt, framför allt vid leasing där försäkring och service ingår.

Nackdelar med leasing

Leasing har en rad fördelar, men det är inte alltid det bästa alternativet. Det är även viktigt att vara medveten om nackdelarna med företagsleasing.

  • Företaget äger inte bilen eller utrustningen.
  • Om bilen även ska användas privat, vilket är mycket vanligt, ska den förmånsbeskattas.
  • Tid för administration tillkommer eftersom det krävs körjournal för en leasad företagsbil.
  • Lång bindningstid. Oftast är leasingkontrakten på 2-3 år vilket är en lång tid. För framför allt nystartade företag kan det vara svårt att förutse hur bolagets finansiella situation ser ut om 2-3 år.

Tips vid företagsleasing

Det finns en hel del att tänka på vid företagsleasing eftersom leasingperioden oftast är lång. Här hittar du några smarta tips.

Jämför kostnaderna

Se till att jämföra de faktiska kostnaderna för att se om de lönar sig med en företagsleasing. När det gäller bilar kan det ibland vara bättre att ta en privatleasing.

Tänk långsiktig

Leasingavtal sträcker sig ofta över flera år och du bör tänka igenom hur företagets ekonomiska situation kan se ut i framtiden. För nystartade företag kan det ibland löna sig att köpa en begagnad bil och ta ut milersättning istället.

Kräv garanterat restvärde

Ett garanterat restvärde ger ett tryggare leasingavtal.

Lycka till!

Av Johan Johansson

Johan är redaktör på MoneyPilot med ett stort personligt intresse för ekonomi, sparande och lån. Johan har en kandidatexamen i affärsjuridik från Uppsala Universitet samt över 10 års erfarenhet som egen företagare.