Mörkt Ljust
När man ska ta ett företagslån finns det många saker att tänka på, inte minst ränta. Därför förklarar vi hur det fungerar och vad du ska tänka på när du väljer.

Sedan länge har marknaden för konsumentlån i Sverige reglerats hårt av staten, vilket gör att alla långivare har standardiserad information och prissättning. Denna reglering gäller inte för företagslån, och därför finns en mycket större variation bland hur långivare utformar sin prissättning och kommunicerar den.

Vissa långivare debiterar en fast avgift per månad, medan andra använder sig av en traditionell ränta. Några långivare ger alla låntagare samma ränta eller avgifter, men många andra ger olika priser till olika typer av företag, alltså en individuell prissättning. Det sistnämnda blir allt mer vanligt.

Oavsett vilken prissättning som långivaren använder så finns det det alltid ett rätt sätt att räkna ut vad du får betala i slutänden, vilket du måste veta för att kunna jämföra alla erbjudanden som passar ditt företag.

Detta är den effektiva räntan, och det kan du räkna ut genom att slå ihop den nominella räntan med alla andra avgifter över en given tidsperiod, exempelvis ett år.

Se alltid över alla avgifter som ingår i kreditavtalet, så inga andra oväntade kostnader tillkommer. Vissa långivare skriver ut att de inte tar ut t.ex. en startavgift, men de kan ändå ta ut en uppläggningsavgift eller vice versa. I sådana fall kan avgiften vara fast såväl som procentuell, något som kan öka kostnaden ganska mycket.

Om en långivare tar ut 2,5% uppläggningsavgift för ett lån på 140 000 kr kostar det 3 500 kr. Långivaren som tar ut den extra avgiften kan dock ändå på totalen vara billigare. Om den har lägre ränta eller månadsavgift kan det i slutänden kosta mindre än en långivare utan samma uppläggningsavgift. Detta ser du eventuellt bara genom att räkna ihop den effektiva kostnaden för lånet hos olika långivare och jämföra.

Vad är bra ränta på företagslån?

Oftast när man pratar om ränta avser det en viss räntesats som ska betalas under hela lånetiden. Räntesatsen är en viss procent som läggs till lånesumman när lånet återbetalas. Hur stor ränta på företagslånet som du kommer erbjudas beror till största del på förutsättningarna som företaget har.

Ränta på företagslån sätts individuellt, och påverkas i huvudsak av hur din återbetalningsförmåga ser ut. Om långivaren anser att det är en relativt stor risk att låna ut pengar så kommer räntan också bli högre. Kan du istället uppvisa god återbetalningsförmåga, och kanske tidigare tagit ett lån som företaget har återbetalat utan problem, så kan räntan istället bli lägre.

Ibland kan också andra former av säkerhet än personlig borgen möjliggöra en lägre ränta, eftersom detta reducerar risken som långivaren tar. Med säkerhet i exempelvis en fastighet eller värdepapper så är långivaren tryggare och kan ibland sänka räntan på företagslån för er.

Oavsett bestämmer långivaren en räntesats som denne tycker är rimlig och sedan är det upp till dig att avgöra om du vill acceptera den.

Effektiv ränta och nominell ränta på företagslån

Nominell ränta är den ränta som oftast anges, och det är också den som långivaren oftast marknadsför. Detta är räntan som den är utan några andra avgifter, men det är ofta inte den faktiska kostnaden. För att få fram hur mycket lånet faktiskt kostar totalt behöver man se till den effektiva räntan.

Effektiv ränta avser den faktiska kostnaden för lånet, omräknat till procent, och denna ränta är därför ofta högre än den nominella. Det är därför den effektiva räntan som du behöver kolla efter för att veta hur mycket du faktiskt betalar för lånet. Du beräknar effektiv ränta genom att slå ihop den nominella räntan med samtliga andra kostnader under hela löptiden för lånet.

Med ett förenklat exempel så kommer ett lån på 10 000 kr med 10% nominell ränta (10 000 * 10% = 1 000 kr) och en uppläggningsavgift på 1 000 kr (1 000 kr / 10 000 = 10%) ha en effektiv ränta på 20%. I verkligheten är skillnaderna ofta mindre, men du bör tänka på att det inte finns något lagstadgat krav på att långivare måste visa effektiv ränta för företagskunder.

Rörlig ränta och fast ränta på företagslån

När du väljer långivare till företaget så kommer du kanske behöva välja mellan fast ränta och rörlig ränta. En fast ränta innebär att räntan inte ändras under löptiden på lånet medan rörlig ränta innebär att den kan gå upp eller ner under löptiden.

Fast ränta är vanligast när det kommer till företagslån, vilket delvis beror på att företagslån normalt har kortare löptid, från några månader till 2-3 år, än exempelvis bolån som kan sträcka sig över årtionden. Båda typer av räntor har sina fördelar och nackdelar.

Bunden ränta ger dig förutsägbarhet och innebär att du inte kommer behöva betala mer än du förväntat dig och budgeterat för. Om referensräntan går upp i samhället så ligger du kvar på din fasta ränta och sparar då pengar. Går räntan däremot ner så riskerar du att betala mer eftersom du alltid ska följa räntan som du är bunden till.

Rörlig ränta följer däremot ekonomin i samhället både upp och ner och kan därför gå ner under en lågkonjuktur eller liknande. I en lågkonjuktur påverkas de flesta branscher och det kan därför vara fördelaktigt att ditt företag får betala mindre för lånet med rörlig ränta under denna period. Som tidigare nämnts så har dock företagslån som regel ganska kort återbetalningstid, och sannolikheten för att samhällsekonomin ska förändras väldigt mycket på så kort tid är mycket låg. Därför rekommenderas fast ränta (eller fast avgift) över rörlig ränta i de allra flesta fall.

Andra avgifter utöver ränta

När man tar ett företagslån tillkommer det ofta andra avgifter. För att veta vad ditt företagslån kommer att kosta dig totalt så behöver du ha koll på samtliga avgifter som tillkommer.

Uppläggningsavgift är en avgift som långivaren kan ta ut för att lägga upp lånet, vilket ska täcka deras kostnader för den delen av processen. Denna är vanligtvis procentuell och baseras på storleken av företagslånet. Exempelvis om det är 2,5% i uppläggningsavgift betalar du 1250 kr för ett lån på 50 000 kr. Det kan också tillkomma en ansökningsavgift när du ansöker om ett företagslån. Fakturaavgift är en annan avgift som kan läggas på varje faktura du får. Denna avgift är ofta mindre men eftersom det tillkommer vid varje betalning kan det bli relativt mycket pengar.

Exempel: du tar ett lån på 10 000 kr över loppet av ett halvår. Du får en faktura varje månad med en faktureringsavgift om 40 kr. När du har betalat av lånet har du då betalat 240 kr i fakturaavgift, vilket motsvarar 2,4% av dina 10 000 kr, alltså nästan lika mycket som uppläggningsavgiften.

Fast avgift istället för ränta

Allt fler långivare börjar med företagslån utan ränta och debiterar istället en fast avgift, ibland benämnt som en månadskostnad eller liknande. Både ränta och fasta avgifter är ett mått på samma sak, det vill säga de kostnader som ditt företag måste betala, den enda skillnaden är att det ena är angivet i procent och det andra i kronor.

Fasta avgifter är överlag bättre för båda parter och ett mer modernt sätt att tänka kring ränta på företagslån. Du betalar redan en fast avgift för allting annat i både ditt och företagets tillvaro, så varför skulle ett lån vara annorlunda?

Fördelar med fast månadsavgift

En fördel med att fast månadsavgift är att du vet hur mycket du ska betala varje månad. Detta gör det lättare att göra en budget för återbetalningen, samt att att hålla den. Precis som med fast eller bunden ränta så är din kostnad, om man jämför med effektiv ränta, oförändrad om marknadsräntan går upp.

Detta till skillnad mot att du betalar ränta på lånet och att du amorterar väldigt lite och betalar mer ränta i början och sedan amorterar mer och mer mot avbetalningens slut. Fördelen med att betala samma belopp varje månad är att totalkostnaden kan bli lägre. Framförallt är det bra om du vill lösa lånet tidigare.

Så räknar du om fast avgift till ränta

Det kan vara svårt att jämföra kostnader för olika lån när de redovisar dessa olika eller har olika affärsmodeller, exempelvis om en långivare använder sig av ränta och en annan långivare använder sig av fast avgift. I detta läge måste du beräkna den effektiva räntan

På så vis vet du vad företagslånet kommer att kosta dig. Du kan också enkelt räkna om avgiften till vad det motsvarar i ränta. Exempelvis om du lånar 30 000 kr över 6 månader med en avgift på 900 kr per månad.

Då får du fram procenten per månad genom att dividera månadsavgiften med lånebeloppet, 900/30000 = 3%. För att få fram totala kostnaden adderar du amorteringen (5000 kr) plus månadsavgiften (900 kr) och multiplicerar med antalet månader, 5900×6 = 35 400 kr.

Totala avgiften är alltså 5400 kr. För att få fram den effektiva räntan dividerar du den med lånebeloppet, 5400/30000 = 0,18. Den effektiva räntan är därmed 18%. Om långivaren också tagit ut någon annan avgift, såsom uppläggningsavgift kan du enkelt lägga till denna.

Exempelvis om uppläggningsavgiften var 1200 kr adderar du det till de andra avgifterna, 1200+5400 = 6600. 6600/30000 = 0,22, vilket innebär att du betalat 22% i effektiv ränta för lånet.

Möjlighet till räntefri period

Det finns långivare som erbjuder räntefria, avgiftsfria eller betalfria månader. Hur detta fungerar skiljer sig mellan olika långivare.

Vissa erbjuder att du kan höra av dig om du vill ha ett uppehåll från återbetalningen en månad. Du kan använda detta exempelvis om du har penningproblem en månad. Det som händer är att lånet skjuts upp en månad. Månaden efter fortsätter du sedan att betala som vanligt.

En annan variant är att du inte behöver betala någon avgift första månaden efter låneutbetalningen. Detta kan hjälpa dig att fokusera mer på verksamheten första månaden efter du tagit företagslånet. Resterande tid följs återbetalningsplanen som vanligt.

Så får du lägre ränta på ditt företagslån

Rörlig, bunden, effektiv och nominell – det är många ord att hålla reda på. Vi går igenom allt på ett lättförståeligt sätt så att du får full koll på kostnaderna när du lånar pengar till företaget.

Nedan kan du jämföra ledande långivare för att hitta lägsta räntan på just ditt företagslån.

Sedan länge har marknaden för konsumentlån i Sverige reglerats hårt av staten, vilket gör att alla långivare har standardiserad information och prissättning. Denna reglering gäller inte för företagslån, och därför finns en mycket större variation bland hur långivare utformar sin prissättning och kommunicerar den.

Vissa långivare debiterar en fast avgift per månad, medan andra använder sig av en traditionell ränta. Några långivare ger alla låntagare samma ränta eller avgifter, men många andra ger olika priser till olika typer av företag, alltså en individuell prissättning. Det sistnämnda blir allt mer vanligt.

Oavsett vilken prissättning som långivaren använder så finns det det alltid ett rätt sätt att räkna ut vad du får betala i slutänden, vilket du måste veta för att kunna jämföra alla erbjudanden som passar ditt företag.

Detta är den effektiva räntan, och det kan du räkna ut genom att slå ihop den nominella räntan med alla andra avgifter över en given tidsperiod, exempelvis ett år.

Se alltid över alla avgifter som ingår i kreditavtalet, så inga andra oväntade kostnader tillkommer. Vissa långivare skriver ut att de inte tar ut t.ex. en startavgift, men de kan ändå ta ut en uppläggningsavgift eller vice versa. I sådana fall kan avgiften vara fast såväl som procentuell, något som kan öka kostnaden ganska mycket.

Om en långivare tar ut 2,5% uppläggningsavgift för ett lån på 140 000 kr kostar det 3 500 kr. Långivaren som tar ut den extra avgiften kan dock ändå på totalen vara billigare. Om den har lägre ränta eller månadsavgift kan det i slutänden kosta mindre än en långivare utan samma uppläggningsavgift. Detta ser du eventuellt bara genom att räkna ihop den effektiva kostnaden för lånet hos olika långivare och jämföra.

Vad är bra ränta på företagslån?

Oftast när man pratar om ränta avser det en viss räntesats som ska betalas under hela lånetiden. Räntesatsen är en viss procent som läggs till lånesumman när lånet återbetalas. Hur stor ränta på företagslånet som du kommer erbjudas beror till största del på förutsättningarna som företaget har.

Ränta på företagslån sätts individuellt, och påverkas i huvudsak av hur din återbetalningsförmåga ser ut. Om långivaren anser att det är en relativt stor risk att låna ut pengar så kommer räntan också bli högre. Kan du istället uppvisa god återbetalningsförmåga, och kanske tidigare tagit ett lån som företaget har återbetalat utan problem, så kan räntan istället bli lägre.

Ibland kan också andra former av säkerhet än personlig borgen möjliggöra en lägre ränta, eftersom detta reducerar risken som långivaren tar. Med säkerhet i exempelvis en fastighet eller värdepapper så är långivaren tryggare och kan ibland sänka räntan på företagslån för er.

Oavsett bestämmer långivaren en räntesats som denne tycker är rimlig och sedan är det upp till dig att avgöra om du vill acceptera den.

Effektiv ränta och nominell ränta på företagslån

Nominell ränta är den ränta som oftast anges, och det är också den som långivaren oftast marknadsför. Detta är räntan som den är utan några andra avgifter, men det är ofta inte den faktiska kostnaden. För att få fram hur mycket lånet faktiskt kostar totalt behöver man se till den effektiva räntan.

Effektiv ränta avser den faktiska kostnaden för lånet, omräknat till procent, och denna ränta är därför ofta högre än den nominella. Det är därför den effektiva räntan som du behöver kolla efter för att veta hur mycket du faktiskt betalar för lånet. Du beräknar effektiv ränta genom att slå ihop den nominella räntan med samtliga andra kostnader under hela löptiden för lånet.

Med ett förenklat exempel så kommer ett lån på 10 000 kr med 10% nominell ränta (10 000 * 10% = 1 000 kr) och en uppläggningsavgift på 1 000 kr (1 000 kr / 10 000 = 10%) ha en effektiv ränta på 20%. I verkligheten är skillnaderna ofta mindre, men du bör tänka på att det inte finns något lagstadgat krav på att långivare måste visa effektiv ränta för företagskunder.

Rörlig ränta och fast ränta på företagslån

När du väljer långivare till företaget så kommer du kanske behöva välja mellan fast ränta och rörlig ränta. En fast ränta innebär att räntan inte ändras under löptiden på lånet medan rörlig ränta innebär att den kan gå upp eller ner under löptiden.

Fast ränta är vanligast när det kommer till företagslån, vilket delvis beror på att företagslån normalt har kortare löptid, från några månader till 2-3 år, än exempelvis bolån som kan sträcka sig över årtionden. Båda typer av räntor har sina fördelar och nackdelar.

Bunden ränta ger dig förutsägbarhet och innebär att du inte kommer behöva betala mer än du förväntat dig och budgeterat för. Om referensräntan går upp i samhället så ligger du kvar på din fasta ränta och sparar då pengar. Går räntan däremot ner så riskerar du att betala mer eftersom du alltid ska följa räntan som du är bunden till.

Rörlig ränta följer däremot ekonomin i samhället både upp och ner och kan därför gå ner under en lågkonjuktur eller liknande. I en lågkonjuktur påverkas de flesta branscher och det kan därför vara fördelaktigt att ditt företag får betala mindre för lånet med rörlig ränta under denna period. Som tidigare nämnts så har dock företagslån som regel ganska kort återbetalningstid, och sannolikheten för att samhällsekonomin ska förändras väldigt mycket på så kort tid är mycket låg. Därför rekommenderas fast ränta (eller fast avgift) över rörlig ränta i de allra flesta fall.

Andra avgifter utöver ränta

När man tar ett företagslån tillkommer det ofta andra avgifter. För att veta vad ditt företagslån kommer att kosta dig totalt så behöver du ha koll på samtliga avgifter som tillkommer.

Uppläggningsavgift är en avgift som långivaren kan ta ut för att lägga upp lånet, vilket ska täcka deras kostnader för den delen av processen. Denna är vanligtvis procentuell och baseras på storleken av företagslånet. Exempelvis om det är 2,5% i uppläggningsavgift betalar du 1250 kr för ett lån på 50 000 kr. Det kan också tillkomma en ansökningsavgift när du ansöker om ett företagslån. Fakturaavgift är en annan avgift som kan läggas på varje faktura du får. Denna avgift är ofta mindre men eftersom det tillkommer vid varje betalning kan det bli relativt mycket pengar.

Exempel: du tar ett lån på 10 000 kr över loppet av ett halvår. Du får en faktura varje månad med en faktureringsavgift om 40 kr. När du har betalat av lånet har du då betalat 240 kr i fakturaavgift, vilket motsvarar 2,4% av dina 10 000 kr, alltså nästan lika mycket som uppläggningsavgiften.

Fast avgift istället för ränta

Allt fler långivare börjar med företagslån utan ränta och debiterar istället en fast avgift, ibland benämnt som en månadskostnad eller liknande. Både ränta och fasta avgifter är ett mått på samma sak, det vill säga de kostnader som ditt företag måste betala, den enda skillnaden är att det ena är angivet i procent och det andra i kronor.

Fasta avgifter är överlag bättre för båda parter och ett mer modernt sätt att tänka kring ränta på företagslån. Du betalar redan en fast avgift för allting annat i både ditt och företagets tillvaro, så varför skulle ett lån vara annorlunda?

Fördelar med fast månadsavgift

En fördel med att fast månadsavgift är att du vet hur mycket du ska betala varje månad. Detta gör det lättare att göra en budget för återbetalningen, samt att att hålla den. Precis som med fast eller bunden ränta så är din kostnad, om man jämför med effektiv ränta, oförändrad om marknadsräntan går upp.

Detta till skillnad mot att du betalar ränta på lånet och att du amorterar väldigt lite och betalar mer ränta i början och sedan amorterar mer och mer mot avbetalningens slut. Fördelen med att betala samma belopp varje månad är att totalkostnaden kan bli lägre. Framförallt är det bra om du vill lösa lånet tidigare.

Så räknar du om fast avgift till ränta

Det kan vara svårt att jämföra kostnader för olika lån när de redovisar dessa olika eller har olika affärsmodeller, exempelvis om en långivare använder sig av ränta och en annan långivare använder sig av fast avgift. I detta läge måste du beräkna den effektiva räntan

På så vis vet du vad företagslånet kommer att kosta dig. Du kan också enkelt räkna om avgiften till vad det motsvarar i ränta. Exempelvis om du lånar 30 000 kr över 6 månader med en avgift på 900 kr per månad.

Då får du fram procenten per månad genom att dividera månadsavgiften med lånebeloppet, 900/30000 = 3%. För att få fram totala kostnaden adderar du amorteringen (5000 kr) plus månadsavgiften (900 kr) och multiplicerar med antalet månader, 5900×6 = 35 400 kr.

Totala avgiften är alltså 5400 kr. För att få fram den effektiva räntan dividerar du den med lånebeloppet, 5400/30000 = 0,18. Den effektiva räntan är därmed 18%. Om långivaren också tagit ut någon annan avgift, såsom uppläggningsavgift kan du enkelt lägga till denna.

Exempelvis om uppläggningsavgiften var 1200 kr adderar du det till de andra avgifterna, 1200+5400 = 6600. 6600/30000 = 0,22, vilket innebär att du betalat 22% i effektiv ränta för lånet.

Möjlighet till räntefri period

Det finns långivare som erbjuder räntefria, avgiftsfria eller betalfria månader. Hur detta fungerar skiljer sig mellan olika långivare.

Vissa erbjuder att du kan höra av dig om du vill ha ett uppehåll från återbetalningen en månad. Du kan använda detta exempelvis om du har penningproblem en månad. Det som händer är att lånet skjuts upp en månad. Månaden efter fortsätter du sedan att betala som vanligt.

En annan variant är att du inte behöver betala någon avgift första månaden efter låneutbetalningen. Detta kan hjälpa dig att fokusera mer på verksamheten första månaden efter du tagit företagslånet. Resterande tid följs återbetalningsplanen som vanligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Relaterade artiklar
Ränta på företagslån

Toborrow

Om Toborrow Toborrow är en helt digital låneförmedlare för företagslån med över 5000 banker, företag och privatpersoner registrerade…