Kategorier
Spara & investera

Så kommer du igång med daytrading

Daytrading, eller dagshandel, är handel med finansiella instrument som sker under mycket kort tid där positionerna per definition både ingås och lämnas samma dag. Istället för att göra långsiktiga investeringar handlar daytrading om att göra många och små vinster.

Vad är daytrading?

Daytrading betyder att man köper och säljer ett finansiellt instrument, vanligtvis aktier men det kan också handla om valutor eller kryptovalutor, under en och samma dag, ibland flera gånger. Till skillnad från vanligare strategier för investering, där man hoppas på att värdet i exempelvis ett bolag långsiktigt kommer öka, utgår en daytrader oftast på naturliga fluktuationer i börsvärdet snarare än värdet i bolaget i sig. Det innebär att metodik, risk och avkastning, såväl som volym och nödvändigt kapital skiljer sig från sedvanlig investering i värdepapper.

Så fungerar daytrading

Börsen har en bevisad tendens att stadigt gå upp över tid, men även de bolag på börsen som går upp långsiktigt har en ständigt fluktuerande aktiekurs. Det beror på att köpare och säljare möts med i en ständigt pågående slags förhandling. Detta ger vad som kallas för spread, alltså skillnaden mellan vad någon är beredd att betala för ett köp och vad någon annan är beredd att erbjuda sina aktier till försäljning för. Aktiekursen bestäms av den prisnivå varpå köpare och säljare, genom sina respektive köp- och säljorder, kan mötas. Under en normal dag, även ner på enstaka minuter, så skiftar därför aktiekursen både uppåt och nedåt.

Det en daytrader gör är grovt förenklat att köpa när kursen sjunker, för att sedan sälja när kursen går upp. Ibland håller en daytrader på sitt innehav i flera timmar, och ibland bara sekunder, beroende på när möjlighet att sälja ges. Eftersom det är riskabelt att hålla på en aktie under längre tid så brukar en daytrader sälja omedelbart när det kan ge en viss avkastning. Vanliga värdeinvesterare skulle kanske inte sälja en aktie förrän den har gått upp 10-20%, men en daytrader kan sälja redan efter 1-2%, eller till och med mindre för att minimera risk.

Detta kan nästan vem som helst göra, men de flesta aktörer på börsen ser ingen fördel med det eftersom marginalerna blir små efter avdraget courtage, arbetstid med mera. En daytrader behöver därför i allmänhet ha ett större kapital så att även en minimal procentuell avkastning ska kunna ge en hygglig daglön.

Risker med daytrading

Alla former av investering medför risk, och daytrading är inget undantag. Den mediala bilden, det man ser av daytraders på film och i fiktion, ger intrycket av att daytrading är extremt riskabelt. Detta är dock en förenkling och i många fall tar en daytrader faktiskt lägre risker än andra investerare, undantaget möjligen att en daytrader tenderar att riskera högre summor än gemene man.

För att illustrera risktagandet så skulle en affär på 100 000 kr med avkastning om 1% samt med ett courtage om 0,1% ge en avkastning i reda kronor på 900 kr. På detta debiteras sedan skatter och avgifter om minst 20%. Daytradern riskerar alltså i vårt förenklade exempel hundratusen kronor på en enda affär för att tjäna mindre än den genomsnittliga svensken. I praktiken så gör förstås daytraders ofta fler (och ibland större eller mer lönsamma) affärer på en enskild dag, men risk måste bedömas per transaktion. Ju lägre marginalen är desto lägre blir också risken, för det är alltid mer sannolikt med små fluktuationer än stora i aktiekursen. Därför väljer många daytraders att gå ur en aktie redan med under 1% i vinstmarginal eller rentav med förlust. Enkelt sagt kan man säga att receptet för en framgångsrik daytrader är att undvika eller i mesta möjliga mån är att eliminera risk. Det är bättre med en liten vinst än en stor förlust.

Om vi istället tänker oss en värdeinvesterare som investerar samma summa i vad personen anser vara ett bra och lovande bolag, med en tidshorisont av 5 år, så ser scenariot annorlunda ut. Eftersom börsen överlag går upp över tid så är positiv avkastning statistiskt sett mer säker och risken är därför lägre. Men mycket kan hända på 5 år, vilket inte minst har blivit tydligt under 2020 med Corona-pandemin. Om företaget utvecklas i jämn nivå med resten av börsen, eller bättre, så kommer investeringen ge god avkastning, mest troligt betydligt bättre än vad en daytrader skulle tjäna på en enda transaktion. Kanske kan investeraren sälja sina aktier för 150 000 kr, alltså 50% avkastning och 50 000 kr mer i fickan. Men om företaget under denna längre tidsperiod istället sjunker i börsvärde så blir det en förlust istället för avkastning, alltså ett direkt minus. En obestridlig lag vad gäller investering, som bevisats om och om igen genom historien, är att avkastning och risk går hand. Genom att exponera sig för marknadens krafter under en längre tid utsätter sig också investeraren för en högre risk, eller åtminstone för samma risk under en längre tidsperiod.

Genom att gå in och ut ur en aktie snabbt så minskar daytradern sin riskexponering, och i gengäld så får daytradern en lägre avkastning per transaktion. Den största risken som daytrader har, men som inte berör långsiktiga investerare, är tillfälliga men långvariga nedgångar. Det finns alltid en möjlighet att den aktie som daytradern väljer, i tron att aktien bara fluktuerar, fortsätter nedåt. En sådan nedgång kan vara under veckor eller månader, vilket inte påverkar en värdeinvesterare med lång tidshorisont, men det innebär att daytradern både förlorar pengar och har bundit upp sitt kapital vilket förhindrar att tjäna nya pengar.

Så kommer du igång

Det vanligaste instrumentet inom daytrading, och mest lämpade för nybörjare, är aktier. Utöver aktier finns råvaror, valutor (forex, eller foreign exchange) samt kryptovalutor. Det är möjligt att daytrada i fonder, men det är mindre vanligt eftersom du som investerare har mindre insyn och kontroll. Fonder tenderar också att fluktuera mindre än enskilda värdepapper, eftersom de består av innehav som balanserar ut varandra. Om en aktie går ner i en fond så kan en annan aktie gå upp, vilket innebär att fondens värde förblir ungefär detsamma.

Du kan öppna en värdepappersdepå hos din traditionella bank, men för de allra flesta är det ett bättre val att välja en specialiserad nätbank som Avanza eller Nordnet. Dessa nyare aktörer på marknaden erbjuder fler och ofta bättre funktioner samt ett betydligt lägre pris i form av courtage och avsaknaden av dolda avgifter. En depå hos Swedbank, Handelsbanken eller liknande kan vara ett bra val för vissa men de är både betydligt dyrare för nybörjare och mindre anpassade för daytrading eftersom värdepappershandeln är ett komplement till deras kärnverksamhet.

När du valt en aktör, antingen en traditionell bank eller en nätbank, så behöver du välja kontoform. Förenklat kan man säga att du behöver välja mellan en värdepappersdepå (även kallat aktiekonto) eller ett investeringssparkonto. I båda fallen så kan du köpa och sälja värdepapper från börsen, både fonder och aktier, och du har samma funktioner från den tekniska plattformen eller internetbanken. Den stora skillnaden ligger i deklaration och beskattning.

Ett aktiekonto är den mest klassiska varianten och innebär att du både deklarerar och beskattas för varje enskild köp eller försäljning du gör. Du får göra avdrag för de förluster du gör och beskattas med 30% på den vinst som du gör, men du deklarerar och skattar bara vid försäljning och realiserad vinst eller förlust. Med ett investeringssparkonto behöver du inte deklarera alls, det sköter istället din bank eller motsvarande åt dig direkt till Skatteverket, och du kan fokusera på att handla med värdepapper. Beskattningen är relativt sett låg, men ganska invecklad vilket gör den omständig att förutsäga, och du kan inte göra avdrag för förluster. För de allra flesta daytraders är ett investeringssparkonto (ISK) att föredra eftersom du kommer göra många transaktioner. Nackdelen är att en stor förlust inte kommer betalas tillbaka delvis i form av skatteavdrag.

Strategier för daytrading

Det finns lika många metodiker och strategier för daytrading som det finns daytraders, men sanningen är att det inte finns någon perfekt metod. Varje gång som du gör ett köp så kommer du ta en viss risk, och du måste acceptera att möjligheten alltid finns att du förlorar det kapital som du går in med. Precis som för traditionella investeringar så gäller att ju bättre du känner en aktie, och desto mer du kan om det underliggande bolaget, så minskar din risk. Du behöver inte vara expert på teknisk analys för att lyckas med daytrading, men om du har en god förståelse för hur börsen fungerar i allmänhet och den aktie som du köper i synnerhet, så har du bättre chanser för en lyckad affär.

Nyckeln inom daytrading är volatilitet, alltså hur mycket en aktie fluktuerar eller rör sig under en genomsnittlig dag, med förbehåll för att den alltid kan bete sig annorlunda i framtiden och att extraordinära händelser kan påverka kursen. Det är till exempel mer riskabelt som daytrader att köpa in sig i en aktie strax innan en rapport kommer släppas, eftersom det inte är en ordinär händelse och därför sannolikt kommer påverka kursen på ett ovanligt sätt. Det kan givetvis vara på ett fördelaktigt sätt, men det relevanta att ta med sig är att kursen inte fluktuerar som vanligt i närheten av en rapport, vilket gör utvecklingen mindre förutsägbar.

En bra strategi för daytrading är att bestämma ditt startkapital på förhand. Gå bara in med en summa som du är bekväm med att förlora, så att du aldrig riskerar att hamna i en utsatt ekonomisk situation, och återinvestera hellre dina vinster än att skjuta till mer kapital. Gör du smarta affärer kommer ditt kapital långsamt att öka och du kan göra allt fler och större affärer, utan att riskera mer än den avkastning du gjort på tidigare affärer. På så vis riskerar du aldrig att hamna i ett läge där du kan bli av med exempelvis din bil eller ditt boende.

Av Johan Johansson

Johan är redaktör på MoneyPilot med ett stort personligt intresse för ekonomi, sparande och lån. Johan har en kandidatexamen i affärsjuridik från Uppsala Universitet samt över 10 års erfarenhet som egen företagare.