Kategorier
Företagslån

Så gör du en budget inför företagslån

När du har ett behov av att ta in externt kapital för att förbättra likviditeten är en budget en nödvändighet.

Funderar du på att ta ett företagslån? Då bör du först göra en budget. Du har kanske redan gjort en budgeten till din affärsplan? Toppen! I så fall kan du använda den som grund till lånebudgeten. Om du inte har en budgeten sedan tidigare går det bra ändå. Det är inte svårt att göra en budget. Om du har koll på dina kostnader, marginaler och potentiella kunder handlar det egentligen bara om att sammanställa allt.

När du har skapat en budget inför att ta ett företagslån kan du också använda samma strategi för att skapa en budget till din framtida verksamhet, som du kan ha till din affärsplan.

Nystartat eller etablerat företag

Hur du går tillväga för att göra budgeten skiljer sig åt beroende på om det gäller ett nystartat eller etablerat företag. I båda fallen behöver du göra uppskattningar och gissa hur verksamhetens intäkter och utgifter kommer se ut. 

Etablerat företag

Skillnaden för en etablerad verksamhet är att då finns tidigare resultat som kan användas till grund vid uppskattningarna. Du bör ändå göra efterforskningar för att få en så rättvisande uppfattning som möjligt. Det kan hjälpa dig att få en bättre bild av det framtida läget. Vilket medför att du kan göra en mer korrekt budget och undvika risker. Det finns alltid en risk att läget kommer att förändras, i allt från att en konkurrent tar allt mer plats på marknaden till att ekonomin går uppåt eller nedåt vilket kan förändra kundernas köpbeteende. I vissa fall kan det vara svårt att göra något åt, men du kan åtminstone förbereda dig. Genom att ta med detta i dina beräkningar och förbereda dig kan du klara en eventuell kris betydligt bättre.

Nystartat företag

För en nystartad verksamhet finns det inga tidigare år av försäljning att använda till grund. Då får du använda sig av siffror från branschen, konkurrenter, verksamheter med samma eller liknande målgrupper. Om du har en verksamhet där kunderna kommer in till dig, t.ex. en fysisk butik eller en verkstad kan också verksamheter i närheten vara relevanta, även om de inte bedriver samma sorts verksamheter som du. Detta för att få en uppfattning om det finns ett kundmönster för platsen ifråga. Kanske är det väldigt lite att göra vissa månader och högt tryck andra månader. Har du vetskap om det kan du planera din verksamhet därefter, vilket kan maximera din vinst.

Startkapital

När man startar företag krävs ofta startkapital. Du bör räkna ut hur mycket startkapital du kommer behöva samt veta vart kapitalet ska komma ifrån. Det vill säga de pengar som behövs för att få igång verksamheten. Hur mycket startkapital en verksamhet behöver kan variera väldigt mycket. Du behöver därför göra en egen uträkning över hur mycket som kommer krävas för just din verksamhet.

Startbudget

Budgeten som behandlar dessa typer av kostnader kallas startbudget. Tanken är att den ska behandla. Denna ska innefatta vilka kostnader du kommer ha under uppstarten av företaget. Du ska också redovisa vilka alternativ du har för att finansiera dessa kostnader.

Om du ska gå in med pengar själv kan du lättare styra hur och när inbetalningarna ska ske. Du behöver dock ändå veta hur mycket kapital som kommer behövas och över hur lång tid. Framförallt har inte alla möjligheten att gå in med kapital på egen hand. Har du inte den summan som krävs för att starta företaget kan du försöka hitta en investerare eller ta ett företagslån eller uppstartslån. Läs gärna vår artikel om uppstartslån. Söker du finansiering utifrån är du förmodligen i ännu större behov av en budget, och att denna stämmer. Ett företagslån ska betalas tillbaka och en investerare förväntar sig avkastning, stämmer inte budgeten kan detta bli svårt.

Resultatbudget

En resultatbudget är precis som det låter, en budget över verksamhetens resultat. Genom att göra en resultatbudget kan du se hur många försäljningar du behöver göra för att gå med vinst. Här är det viktigt att du har koll på dina kostnader och marginaler. När du sedan har fått fram hur mycket du behöver sälja kan du göra en bedömning om det är rimligt utifrån de målgrupper du riktar dig till. Poängen med detta är att du kan se om ekvationen går i lås, så du går med vinst. Förenklat kan man säga att om din marginal är 10 kr per produkt och kostnaderna är 50 000 kr per månad behöver du sälja 5 000 produkter för att gå runt. För att gå med 10 000 kr i vinst behöver du sälja  6 000 produkter.

För att få fram till dina marginaler behöver du besvara några frågor.

  • Vad ska du verksamheten sälja för produkter och/eller tjänster?
  • Vad kostar inköpet av material?
  • Vilka fasta kostnader har du?
  • Hur mycket kommer produkterna/tjänsterna kosta?

Oftast ökar kostnaderna i takt med ökad försäljning. För att du behöver köpa in fler produkter och/eller anställa mer personal. Kostnaderna kan därför vara svåra att uppskatta och det kan därför vara bra att börja med verksamhetens intäkter. Däremot för att få fram en rimlig marginal behöver du anpassa priset efter vissa kostnader. Det säger sig självt att om en produkt kostar dig 50 kr att köpa in kan du inte sälja den för 50 kr eller mindre.

Se över dina marginaler

För att få ett hum om hur mycket en viss produkt eller tjänst kan kosta kan du se vad dina konkurrenter tar. Sedan kan du räkna baklänges vad som är ett rimligt pris för dig. Det vill säga ett pris då du har tillräcklig marginal för att gå med vinst. Då behöver du räkna in kostnaderna för inköp och overheadkostnader såsom fasta kostnader och bokföring. Det kan ofta vara lättare att få fram de fasta kostnaderna eftersom de ofta är desamma varje månad. Fasta kostnader kan bland annat innefatta hyra för kontor/lager och abonnemang för t.ex. internet och telefoni. Overheadkostnader behöver finnas med i beräkningen av dina marginaler så att dina intäkter täcker även dessa. Beroende på vilken företagsform du har och hur verksamheten ser ut kan det finnas många eller få overheadposter.

Resultatbudget till företagslån

När du ska ta ett företagslån kan en resultatbudget vara en bra grund. Genom en resultatbudget kan du se hur mycket du behöver sälja för att kunna betala tillbaka lånet. Du behöver då korrigera budgeten efter de nya förutsättningarna. Du behöver uppdatera budgeten med hur mycket försäljningen behöver öka för att du ska kunna betala tillbaka lånet.

Om du tar ett företagslån för att effektivisera verksamheten, exempelvis till nya maskiner, kan kostnaderna minska. Då behöver du uppdatera budgeten med de nya marginalerna per såld produkt. Har du högre marginal behöver du kanske inte sälja fler produkter för att betala tillbaka lånet. Detta är en av faktorerna du bör få fram genom att göra en resultatbudget.

Likviditetsbudget

En likviditetsbudget som hjälper dig att se om de likvida medlen i företaget kommer räcka för månadens utgifter. Resultatbudgeten visar dig om, och hur mycket, du kommer gå med vinst. Den ger dig dock bara en överblick för din vinstuppskattning över året. Inom de flesta branscher och verksamheter varierar försäljningen över året. Det innebär att även om du enligt resultatbudgeten kommer gå med vinst kan du ha en eller några månader då du inte kan betala dina utgifter.

Undvik likviditetsproblem

Exempelvis inom handeln är det ofta högt tryck i november-december inför jul, däremot i februari-mars kan det vara en svacka. Detta är en vanlig orsak till att företag får problem, eller till och med går i konkurs. Även om verksamheten går med vinst per år kan det vara en period med stora inköp eller få försäljningar. Det skapar likviditetsproblem så företaget inte kan betala sina fakturor.

Här kommer likviditetsbudgeten in, till skillnad från resultatbudgeten som ofta görs på årsbasis ska likviditetsbudgeten göras på månadsbasis.

Resultatbudget + likviditetsbudget

Genom att göra en likviditetsbudget kan du därför få en uppfattning om hur verksamhetens likviditet ser ut månad för månad. På så sätt kan du undvika att du får problem med cash flow. Därför är det viktigt att komplettera resultatbudgeten med en likviditetsbudget. Du gör det genom att beräkna hur inköp och försäljning kommer se ut över året på månadsbasis. Exempelvis om du gör ett fåtal stora inköp några gånger per år (och inte per månad). De månaderna kommer det kanske vara svårare att betala alla utgifter eftersom du har en extra stor inköpspost. I likviditetsbudgeten lägger du också in hur försäljningen kommer se ut per månad. Om du förväntar dig en lägre försäljning vissa perioder kan det också skapa penningproblem med svårigheter att betala all fakturor.

Om din verksamhet kommer ha en eller några perioder med låg likviditet finns det åtgärder du kan ta till. Du kan använda dig av factoring och på så vis få in pengar för dina fakturor snabbare. Ett annat alternativ är att ansöka om en checkkredit och använda denna vid svackorna. Ytterligare ett alternativ är att ta ett företagslån.

Budget till företagslån

Det är inte alla som får en checkkredit, vissa vill eller kan heller inte använda sig av factoring. Då kan du se till möjligheterna att ansöka om ett företagslån för att undvika ekonomiska bekymmer under en finansiell svacka. Om du ska ansöka om företagslån för att lösa en period med låg likviditet bör du först och främst göra en budget. När du gjort en likviditetsbudget månad för månad kan du se vilka månader som kommer vara ekonomisk kämpiga. Om du kommit fram till att intäkterna inte räcker en period räkna ut hur mycket extra kapital verksamheten kommer behöva. Räkna sedan ut hur lång tid det kommer ta att betala tillbaka lånet.

Återbetalningsplan genom likviditetsbudget

Exempel: I september gör du stora inköp, det vill säga att den månad kommer verksamheten inte kunna betala sina utgifter. Du räknar med att oktober kommer vara en månad med hyfsad försäljning men sedan i november tar försäljningen fart. Så pass att du räknar med att kunna lösa lånet i december. Då vill du inte ha ett lån som är bundet över ett år, så du kommer betala mer ränta. Samtidigt har inte verksamheten råd att göra en stor månadsbetalning under oktober, innan försäljningen riktigt dragit igång. Så du vill då inte ta ett lån över bara tre månader.

Fördelen då är att många långivare erbjuder möjligheten att betala tillbaka lånet i förtid utan extra kostnad. Så du kan ta ett lån på tillräckligt många månader att du kan göra en återbetalning i oktober men sedan lösa lånet under november och december när försäljningen gått upp. På så vis slipper du likviditetsproblem men du betalar inte onödigt mycket ränta.

Av Johan Johansson

Johan är redaktör på MoneyPilot med ett stort personligt intresse för ekonomi, sparande och lån. Johan har en kandidatexamen i affärsjuridik från Uppsala Universitet samt över 10 års erfarenhet som egen företagare.