Kategorier
Privatekonomi Låna pengar

Borgenär, gäldenär och borgensman: Vi reder ut begreppen

Orden borgenär, gäldenär och borgensman stöter de flesta på någon gång under livet, men vad betyder de? Här går vi igenom allt du behöver veta.

Ord som borgenär och gäldenär är något som de flesta stöter på åtminstone någon gång under livet. Oftast hör vi dem i samband med att någon tar ett lån eller en kredit. Det är mycket logiskt eftersom att gäldenär betyder låntagare och borgenär långivare. Tänk på att inte blanda ihop det med borgensman, vilket är någon som går i borgen för en gäldenär. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta för att reda ut begreppen.

  • Borgen: Löfte om att återbetala en skuld
  • Borgenär: Den som lånar ut pengar, fordringsägare
  • Gäldenär: Den som lånar pengar, låntagare
  • Borgensman: Någon som går i borgen för gäldenären

Samtliga begrepp kan enkelt förklaras med följande exempel. Karl är 21 år och vill köpa en bil. Han vill ha en elbil som han räknar med att ha kvar länge. Bilen kommer att kosta 150 000 kr, men Karl har inte den summan kontant och ansöker därför om ett lån.

Karl är då gäldenären, det vill säga låntagaren. Borgenären, det vill säga långivaren, bedömer att utifrån Karls inkomst och ålder önskar de en extra säkerhet i form av en borgensman för att kunna bevilja lånet. Karl ber då sin pappa att gå i borgen för honom, vilket pappan går med på. Karl (gäldenären) lånar 150 000 kr av långivaren (borgenären), med hjälp av ett borgensåtagande av pappan (borgensmannen).

Så fungerar borgen

Borgen innebär att en eller flera personer har lovat att betala en skuld för någon annan om denne inte betalar. Att gå i borgen är något som är allt mindre vanligt i lånesammanhang. Förr var det vanligare med krav på borgen, eller en borgensman, medan långivare nu för tiden oftare vill ha en medsökande till lån. En medsökande står med på lånet med samma villkor som låntagaren, vilket innebär att man 

Vad betyder borgenär?

Borgenär syftar på någon som lånar ut pengar, vilket kan vara både en juridisk person och en privatperson. Har du tagit ett bolån någon gång har du förmodligen stött på begreppet borgenär. Det är nämligen främst i lånesituationer som ordet används, i det fallet är borgenären långivaren. Däremot är det inte den enda situationen som begreppet är relevant.

Borgenär är också någon som har en innestående skuld, exempelvis efter att denne har utfört ett arbete eller har sålt en vara. Om du köper något på avbetalning eller kredit är säljaren borgenär tills krediten är avbetald. Vanligast är dock att borgenären är en bank eller ett kreditinstitut som har lånat ut en summa pengar. 

Oavsett situation regleras oftast villkoren gällande skulden och återbetalningen i ett skuldebrev. När det gäller bolån för fastighetsköp brukar man använda sig av pantbrev. Detta fungerar som säkerhet för att borgenären ska få tillbaka sina pengar även om låntagaren skulle sluta betala av lånet. Pantbrevet innebär att om man missar sina amorteringar och inte betalar lånet enligt villkoren kan banken utmäta fastigheten. Pantbrev används endast när lånet gäller fastigheter, det gäller ej bostadsrätter då de inte är fast egendom.

Lär dig att skilja på borgenär och borgensman

Ett vanligt misstag är att man blandar ihop borgenär med borgensman, vilket är någon som går i borgen för någon annan. En synonym till borgenär är fordringsägare, har man det i åtanke kan det vara lättare att hålla reda på begreppen.

Trodde du att en borgenär var något annat? Då är du inte ensam, det nämligen det mest missuppfattade ordet i Sverige. 93% av tillfrågade svenskar hade missförstått vad borgenär betyder i en undersökning av Skatteverket år 2006. 70% av de som hade svarat fel var dessutom helt säkra på att de hade rätt. 

Vad betyder gäldenär?

Gäldenär är någon som har lånat pengar, det kan vara både en privatperson och en juridisk person. Ordet härstammar från det juridiska begreppet gäld som innebär en förpliktelse att betala en viss summa pengar. När det kommer till ordet gäldenär har det en bredare innebörd. Det kan innebära att enperson har en pengaskuld men det också avse exempelvis en vara som har betalats och gäldenären (säljaren) ska leverera.

Mest troligt är det dock att du har stött på ordet gäldenär i lånesammanhang, då gäldenären är låntagaren. Man kan säga att gäldenär är motsatsen till borgenär. Borgenären lånar ut pengar och gäldenären står i skuld till borgenären. 

Gäldenär är ett gammaldags ord, medan man hos dagens långivare ser man oftare synonymen låntagare, eller kredittagare. Det är dock bra att hålla koll på den äldre terminologin då det är någorlunda vanligt att ord som gäldenär dyker upp i olika avtal.

Gäldenär vid konkurs

När en privatperson eller ett företag sätts i konkurs benämns denne som gäldenären. I denna situation är borgenär den som har sökt gäldenären i konkurs.

Rent praktiskt innebär konkursen att gäldenären inte får disponera egendom i konkursboet. Gäldenären kandärmed inte betala skulder med konkursboets resurser ochfår heller inte sälja eller ge bort något som tillhör konkursboet. Konkursförvaltaren är den som bestämmer hur mycket gäldenären får behålla av konkursboet. Därtill får gäldenären inte heller ingå nya avtal eller förbindelser som ytterligare kan skuldsätta denne.

Vad händer med skulden om gäldenären avlider?

Om gäldenären (låntagaren) avlider övertas skulden av gäldenärens dödsbo. Ett dödsbo är en juridisk person som upprättas när en person dör. Dödsboet övertar alla skulder och tillgångar, de regleras och arvet fördelas sedan på arvtagarna. 

I vissa fall behöver tillgångar säljas för att täcka skulderna i dödsboet. Bolån är ett typiskt exempel då bostaden ofta behöver säljas för att kunna lånet ska kunna lösas. Ett annat alternativ är att någon av arvtagarna tar över lånet eller köper fastigheten av dödsboet, antingen med kontanta medel eller genom att ta ett eget lån. Hur man kan gå tillväga beror bland annat på om gäldenären står på lånet själv eller har medsökande. 

Att tänka på vid gäldenärsbyte

Om man vill ändra gäldenär på ett lån, ett så kallat gäldenärsbyte, behöver man i regel borgenärens samtycke. Det innebär att man inte kan byta låntagare utan att långivaren har godkänt det. Däremot finns det i vissa fall möjlighet till så kallad intervenering om borgenären inte godkänner gäldenärsbytet. Intervenering betyder att en annan person fullgör gäldenärens förpliktelse utan att man har gjort ett gäldenärsbyte.

Det förbinder du dig till som borgensman

Borgensman är någon som ålägger sig att betala gäldenärens skuld om denne inte kan betala själv. Om gäldenären inte själv betalar sin skuld blir istället borgensmannen återbetalningsskyldig. Exakt vilka åtaganden man har som borgensman beror på om det gäller enkel borgen eller proprieborgen.

Enkel borgen innebär att borgensmannen endast blir betalningsskyldig om inga andra betalningsmöjligheter finns. Det är aktuellt först närgäldenären inte kan betala skulden och ej har några andra tillgångar som kan täcka lånekostnaden genom att utmätas. I praktiken innebär det att långivaren i princip behöver sätta låntagaren i konkurs för att kunna kräva borgensmannen på pengar.

Proprieborgen betyder ”såsom för egen skuld” och är en mer omfattande förbindelse, då borgensmannen har samma betalningsansvar som gäldenären. Borgensmannen är lika betalningsskyldig och på samma villkor som den som har tagit lånet. Detta är den vanligaste formen av borgensåtagande.

Så fungerar lån med borgensman

Precis som begreppen borgenär och gäldenär är ordet borgensman mest förekommande när man ska ta ett lån. Långivaren (borgenären) kan kräva en borgensman för att försäkra sig om att lånet kommer att återbetalas.

Orsaken till att någon behöver gå i borgen är vanligen att gäldenären inte har tillräckligt bra kreditvärdighet. Gäldenären kan exempelvis vara väldigt ung men det kan också bero på att denne har för många utgifter och skulder eller för låg inkomst för det önskade lånebeloppet. Långivaren bedömer helt enkelt att situationen kväver en extra säkerhet ifall gäldenären inte kan återbetala lånet.

Det är inte ovanligt att låntagaren själv presenterar en borgensman, exempelvis för att ansöka om ett större bolån än denne kan få på egen hand. Då kan till exempel en förälder erbjuda sig att vara borgensman för att få bolånet beviljat. Banker använder sig dock allt mer sällan av borgensmän, vissa accepterar inte enkel borgen över huvud taget.

Så fungerar lån med medsökande

Nu för tiden är det vanligare med medsökande, det vill säga att en medlåntagare tar lånet tillsammans med gäldenären. I och med att både gäldenären och medlåntagaren står med på lånet har båda parter samma återbetalningsansvar. Därmed får långivaren en bättre säkerhet för att lånet kommer att återbetalas. 

Det är exempelvis vanligt att sambor som köper en bostad tillsammans ansöker om lån med medsökande. Ena sambon är då låntagare och den andre medlåntagare. Senaste åren har det också blivit mer förekommande att föräldrar är medsökande när deras barn köper en bostad för att flytta hemifrån.

Att vara borgensman för ett hyreskontrakt

Borgensmän används inte endast i lånesammanhang utan även i andra ekonomiska situationer. En av de vanligaste situationerna är borgensförbindelse till hyreskontrakt. Ofta kan det gälla en ung person som vill flytta hemifrån.

Eftersom att ungdomar sällan har haft en stabil inkomst under en längre tid och heller inte har referenser från tidigare hyresvärdar kan betalningsförmågan vara svår att bedöma. En borgensman bidrar därmed en trygghet för hyresvärden att denne kommer att få in hyran. Skulle hyresgästen inte betala hyran kan hyresvärden kräva in pengarna av borgensmannen istället. Kraven för att få vara borgensman skiljer sig mellan olika hyresvärdar, exempelvis kan borgensmannen behöva ha en viss inkomstnivå och vara fri från betalningsanmärkningar.

Tänk på detta innan du tar på dig ett borgensåtagande

Om du funderar på att gå i borgen för någon annan bör du säkerställa att du har råd att återbetala lånet om så skulle krävas. Även om låntagaren har god ekonomi så kan olyckligasituationer uppstå. Skulle låntagaren av någon anledning inte kunna betala tillbaka lånet så blir du betalningsskyldig.

En god utgångspunkt är att se det som om du skulle ta lånet själv. Då skulle du förmodligen lägga upp en rimlig betalplan som fungerar för din ekonomiska situation. Detsamma bör du göra gällande lånet som du ska gå i borgen för. På så vis är du mer tryggad ifall att du behöver betala av lånet på egen hand. Det handlar inte om att du misstror låntagaren på något sätt, utan endast om att vara ansvarsfull med din egen ekonomi.

Innan du blir borgensman bör du också undersöka om det gäller enkel borgen eller proprieborgen. Eftersom att det senare innebär mer ansvar och högre betalningsskyldighet med proprieborgen bör du vara mer försiktig inför detta.

Förbered dig också på om du är villig att gå in som medsökande ifall att banken inte accepterar en borgensman. Eftersom attdet innebär att du har samma betalansvar som låntagaren är det ett stort åtagande. Därför är det bättre att fundera över det i förväg så att du känner dig bekväm med ditt beslut ifall frågan skulle komma upp.

Vad händer med borgensåtagandet om borgensmannen avlider?

Om det gäller en proprieborgen går skulden vidare till dödsboet om borgensmannen avlider. Eftersom att en proprieborgen tecknas likt en egen skuld kvarstår betalansvaret även om personen dör. Precis som borgensmannens egna skulder övergår därför ansvaret för proprieborgen till borgensmannens dödsbo.

Av Johan Johansson

Johan är redaktör på MoneyPilot med ett stort personligt intresse för ekonomi, sparande och lån. Johan har en kandidatexamen i affärsjuridik från Uppsala Universitet samt över 10 års erfarenhet som egen företagare.