Kategorier
Företagslån

Ansök om företagslån – så går det till

När du behöver ta ett företagslån finns överlag två vägar att gå för att ansöka. Antingen kan du ansöka hemifrån via internet eller så kan du boka möte på en bank. Vissa steg är desamma vid båda ansökningsmetoderna och andra skiljer sig åt. Här nedan kan du hitta beskrivningar på vilka förberedelser du behöver göra vid båda ansökningsmetoderna. Vi börjar med att göra ansökan på nätet.

Ansöka om företagslån på nätet

Man kan säga att huvudsakligen är det den lättaste och snabbaste varianten att ansöka om företagslån. Det tar betydligt kortare tid än att boka ett möte på banken och kräver färre förberedelser. Dock krävs vissa förberedelser, särskilt för din egen del. Eftersom ett lån är ett allvarligt åtagande bör man lägga en god grund.

Förberedelser för dig själv

Hur går ansökan till?

Oftast är enda uppgifterna du behöver för ansöka om ett företagslån online: dina uppgifter, önskad lånesumma och lånetid. Därtill efterfrågas ofta företagets tidigare omsättning och/eller uppskattad omsättning framgent. Du identifierar dig ibland med BankID, detta av säkerhetsskäl, för att ingen ska göra en ansökan i ditt namn. Sedan presenteras långivarens eller långivarnas låneerbjudanden. Om du gör låneansökan via en jämförelsetjänst kan du få erbjudande från flera långivare men det görs endast en kreditupplysning. Detta är något som är väldigt fördelaktigt eftersom kreditupplysningar, precis som för privatpersoner, kan påverka kreditvärdigheten.

Förberedelser inför ansökan

Som du ser fanns inget krav på en omfattande affärsplan för att skicka in ansökan. Varför står då affärsidé, affärsplan och budget med som förberedelser? Svaret är för din skull. För att du ska veta hur mycket pengar du behöver låna och hur lång återbetalningstid du behöver. Flera av de uppgifter som du ska uppge vid låneansökan grundas på en affärsplan och beräkning av omsättning och vinst.

Inför låneansökan bör du också överväga huruvida du vill gå in med personlig borgen. Detta är något som vissa långivare kan kräva. Andra kräver inte personligt borgensåtagande och vissa erbjuder möjlighet till borgensåtagande, även om det är tämligen ovanligt.

Lånesumma

För att veta vilken lånesumma du ska ange behöver du veta hur mycket pengar som krävs. Vad behöver du lånet till? Skriv ned alla poster och ange det uppskattade beloppet för respektive post. Här kommer affärsplanen och budgeten in i bilden. Affärsplanen använder du för att se vilka investeringar du behöver göra och sedan budgeterar du kostnaderna utifrån vad du har råd med. Undersök noga vad respektive de kommer kosta så att du inte får några obehagliga överraskningar senare. Det vore synd om du några veckor efter att ha tagit lånet inser att du behöver några tiotusen kronor mer. Detta är något som kan påverka hela investeringen väldigt negativt.

Lånetid

Lånetiden avser den tid du behöver för att kunna betala tillbaka lånet. Här är budgeten ytterst väsentlig för att lägga upp en rimlig betalplan. Se över hur din omsättning, tillväxt och vinst för tidigare år, om verksamheten varit igång. Har du ett nystartat bolag har du givetvis inte några historiska siffror. Beräkna sedan hur den framtida omsättningen och vinsten kommer se ut, efter att du tagit företagslånet. Det är viktigt att beräkningen är välgrundad och inte bygger på fantasisiffror, annars är risken att budgeten snabbt spricker. Du kan därefter se hur mycket du har råd att betala varje månad och på så sätt få fram lånetiden. Eftersom lån innebär ränta är det bättre om du kan betala tillbaka så snabbt som möjligt. Men det viktigaste är att du klarar avbetalningarna. Därför är det av stor vikt att du gör en rimlig budget och väl avvägd avbetalningsplan.

Uppskattad omsättning

Budgeten använder du också när du också om du behöver uppge uppskattad omsättning. Något som också kan vara viktigt för din låneansökan och påverka låneerbjudandena. Om du har gjort en noggrann budget bör det inte vara ett problem att uppge omsättningsambitionen och hålla den.

Personlig borgen

Personlig borgen eller borgensåtagande syftar till att en person tar på sig ansvaret för lånet. Vanligtvis är det du som företagare som tillfrågas om personligt ansvar för skulden. Detta är för att långivaren önskar säkerhet för lånet. Helt enkelt för att försäkra sig om att denne får tillbaka sina utlånade pengar. Många långivare kräver borgensåtagande, andra erbjuder det som en möjligheten att sänka räntan på lånet. Huruvida man väljer att ta på sig personligt ansvar varierar. Det är bara du som vet om det känns rätt för dig. Det kan dock vara bra att bestämma dig för det innan du ansöker om lånet, för att vara säker på att du tar rätt beslut för dig. Du bör ha i åtanke att om du inte vill åta dig personlig borgen minskar antalet relevanta långivare. Detta eftersom flera långivare kräver borgensåtagande. Längre ned på sidan kan du läsa mer om borgensåtagande och vad du kan tänka på om du är osäker.

Fördelar med låneansökan online

Den största fördelen med att ansöka om företagslån på nätet är att det är så smidigt. Du behöver inte förbereda dig inför ett möte på banken med ett manus och vara beredd att förhandla. Det är faktiskt så smidigt att du inte behöver gå någonstans, i och med att man kan ansöka hemifrån.

Du behöver heller inte förhandla, det är redan gjort när låneerbjudandet presenteras för dig.

Dessutom kan du få väsentliga uppgifter som räntan, vilket för många är det viktigaste, på en gång. På så sätt får du snabbt en överblick av de olika långivarna, vilket gör bedömningen betydligt enklare.

Du kan också använda jämförelsetjänster och på så sätt ansöka hos flera långivare på några minuter. Dessutom är det en stor fördel, kanske den största, att det då endast görs en kreditupplysning. Så du får svar från flera långivare utan att riskera din kreditvärdighet.

Att ha i åtanke vid låneansökan online

Vissa anser att det är en fördel att få möta en person från banken ansikte mot ansikte. De föredrar att få förklara sin affärsidé och visa sin affärsplan och försöka förhandla. Detta kräver dock att man är betydligt mer förberedd. Många skulle därför snarare se det som en fördel att slippa gå på bankmöten.

En annan aspekt som man bör ha i åtanke är långivarnas maxbelopp. Det finns många långivare som accepterar ansökningar via internet, men de kan ha väldigt olika nivåer på lånesummor. Detta innebär att alla kanske inte är relevanta för just dig, beroende på summan du behöver låna. Vissa långivare har ett maxbelopp på 500 000 och vissa lägre. Andra har maxbelopp på 1 miljon, 3 miljoner eller till och med mer. Det är alltså tämligen stor skillnad gällande maxbeloppet man får låna. Behöver du låna flera miljoner är därmed möjliga långivare betydligt färre än om du behöver låna 100 000. Det är något som kan vara bra att ha i åtanke när du ser över olika långivare.

Låneansökan via bankmöte

Ovan har vi beskrivit hur man ansöker om företagslån via internet. Detta har blivit en allt mer populär variant för att ansöka om lån. Historiskt sett har man dock fått besöka banken för att ansöka om lån. Detta känns för vissa mer naturligt och de föredrar att få möta någon från banken. Om du vill boka ett bankmöte för att ansöka om företagslån är det vissa andra saker som kan vara bra att ha i åtanke. Det är en god idé att vara ännu mer påläst och förberedd än om du ansöker online. Detta för att du är då inte bara påläst för din egen skull utan för att kunna övertyga banken om att få ett lån.

Förberedelser

  • Affärsidé
  • Affärsplan
  • Budget
  • Betalflöde
  • Försäkringar
  • Säkerhet

Inför mötet på banken

Under mötet vill banken ha all relevant information för att kunna göra en bedömning gällande låneerbjudande. Man kan dela upp det banken söker i två huvudsakliga punkter. (1) Banken vill veta mer om dig och din affärsidé och (2) banken vill ha säkerhet för lånet.

Mycket av förberedelserna ligger därför i din affärsplan och att du kan presentera den på ett tillfredsställande sätt. Men det är också vissa andra förberedelser, som man kanske inte tänker på. De tre sista punkterna (betalflöde, försäkringar och säkerhet) är sådant som oftast inte tas upp när man diskuterar lån. Kanske för att det inte burkar efterfrågas när man skickas in låneansökan via internet.

Vi trycker på att det är viktigt att vara väl förberedd inför bankmötet. Detta för att det kan vara avgörande för huruvida du blir erbjuden ett företagslån. Det ska dock sägas att man behöver inte nödvändigtvis ha koll på alla steg. Bankpersonen kommer själv fråga om de väsentliga delarna som de vill veta. Däremot är det viktigt att du är påläst och kan svara på alla frågor. Har du koll på din verksamhet, har en bra affärsplan och gjort noggranna efterforskningar bör detta inte vara något problem.

Affärsidé

Om avser söka företagslån har du förmodligen redan en väl utarbetad affärsidé. Det är vad ditt företag bygger på, kärnan i företaget. Oftast är det en vidareutveckling av något redan befintligt, det är sällan en affärsidé är helt unik. Exempelvis om man startar ett vegocafé. Att ha ett café är en välkänd och populär affärsidé och så har man lagt till en egen nisch. Affärsidén är ytterst väsentlig när man gör sin affärsplan.

Affärsplan

Du bör alltid ha en affärsplan när du ska starta företag, om så bara för din egen skull. I affärsplanen kan du skriva dina visioner och hur du uppnår dem. Den kan vara till stor fördel i början för att risken minskar att du missar något, till skillnad från om du bara ”kör på”. Senare kan affärsplanen vara till hjälp för att veta vägen framåt. Du kan alltid gå tillbaka till affärsplanen, vidareutveckla den och ha den till stöd.

När du ska presentera din affärsplan för banken bör den dessutom vara tämligen noggrann och välarbetad. Även om affärsplanen är viktigt för din egen del är den ännu viktigare när du ska visa den för andra. Det är då avgörande att de förstår vad du menar och kan följa din vision samt att dina siffror stämmer.

Betalflöde 

Betalflöde innebär hur du tar betalt av dina kunder och hur du vill betala dina räkningar. Det är förstås viktigt för banken att se att du kan ta betalt av dina kunder. För att de ska kunna få betalt behöver du få betalt först. Detta är naturligtvis också något som ligger i ditt intresse.

Försäkringar

Banken vill veta att du kan betala lånet även om något oväntat inträffar, t.ex. om du inte kan arbeta p.g.a. sjukdom eller olycksfall. Ett sätt att säkerställa det är att ha en försäkring som täcker lånet om något skulle hända. Det finns specifika låneskydd som man kan teckna. Vill du inte teckna en sådan försäkring kan det också täckas av din sjuk- liv eller inkomstförsäkring. Detta behöver du dock undersöka i förhand, då det skiljer sig mellan olika försäkringar. Även om du skulle söka lån hos en bank som inte efterfråga en försäkring kan det vara en god idé att skaffa det ändå, för din egen skull.

Av Johan Johansson

Johan är redaktör på MoneyPilot med ett stort personligt intresse för ekonomi, sparande och lån. Johan har en kandidatexamen i affärsjuridik från Uppsala Universitet samt över 10 års erfarenhet som egen företagare.