Kategorier
Spara & investera

Kom igång med aktier: Nybörjarguide

Aktier är den mest populära, och förmodligen mest omtalade, formen av värdepapper. Många har hört talas om en och annan som blivit rik på aktier, och det är faktiskt ganska många som lyckats med den bedriften. Mer sällan hör man talas om de som förlorat mycket, eller allt, på aktiehandel och det är viktigt att ha i åtanke för att få en balanserad bild över vad aktiehandel kan innebära för just dig. 

Aktier innebär alltid en risk för att man förlorar det man har investerat, vilket förstås kan låta avskräckande, men det är trots det ett av de bästa sätten att investera på. Dessutom kan det vara beroendeframkallande roligt att hålla på med aktier. Utrustad med rätt kunskap kan du balansera din investering på rätt sätt för dina individuella förutsättningar och därmed få mesta möjliga avkastning med minsta möjliga risk.

Vad är aktier?

Aktier är ägarandelar i företag, och det behöver inte nödvändigtvis vara börsnoterade bolag. Hur många aktier som finns varierar från bolag till bolag, men oavsett hur många det är så är andelen av aktier motsvarande andelen ägande. Har du 100 av 1000 aktier så äger du alltså 10%, och har du 100 av 200 aktier så äger du 50%. För börsnoterade bolag finns det ofta så många aktier att den genomsnittliga investeraren aldrig kommer äga så höga andelar, utan kanske snarare hundradelar av en procent.

Värdet på aktier styrs av tillgång och efterfrågan. Är det fler som vill köpa än som vill sälja så ökar aktiekursen (priset) och tvärtom. Generellt så är det fler som vill köpa i bolag som går bra än i företag som är på väg utför, även om det finns undantag, och det gör att aktiekursen ofta följer bolagets resultat och prestationer. Börsnoterade aktier handlas dock till stor del på basis av spekulation som kan vara både mer eller mindre välgrundad, och därför kan man inte utgå ifrån att aktiekursen och bolagets värde går hand i hand.

För börsnoterade företag så kan antalet aktier både minska och öka, där det senare är mer vanligt. Genom att öka antalet aktier kan företaget ta in mer kapital. Kraftigt förenklat kan man säga att det är lite som att trycka upp pengar. Ett företag kan i princip öka antalet aktier hur mycket och ofta de vill, genom en process som kallas för emission, men det är förstås inte fullt så enkelt i verkligheten. Genom att emittera nya aktier så minskar också värdet per aktie eftersom tillgången minskar, precis som på vilken annan marknad som helst. Om ett företag har ökat mycket i värde så stiger också aktiekursen i de flesta fall. Genom att emittera fler aktier så drivs priset per aktie ner, vilket gör aktien lättare att handla med.

Om bolaget istället vill minska antalet aktier på marknaden så måste de köpa tillbaka dessa, och även om det är mer ovanligt så händer det. Senaste åren har till exempel Apple köpt tillbaka stora delar av sina aktier. Detta driver upp aktiekursen eftersom tillgången på aktier minskar medan efterfrågan är oförändrad. Återköp av aktier gynnar som regel befintliga ägare eftersom värdet på deras aktier ökar utan att de behöver ta någon ytterligare risk.

Så kommer du igång med aktier för nybörjare

Aktier handlas inte på normala bankkonton utan genom ett vad som kallas för ett aktiekonto, vilket i de flesta fall historiskt har varit värdepappersdepåer. Detta beror på att de är värdepapper och inte kontanter, med andra ord ett slags papperspengar, även fast du köper dom för riktigt pengar. Numera behöver du som aktiehandlare sällan bry dig särskilt mycket om den här terminologin eftersom du kan börja handla med aktier online på några minuter. Det kan dock vara bra att ha lite grundläggande koll eftersom din beskattning och deklaration påverkas av vilket upplägg som du väljer – och du måste välja när du ska börja med aktiehandel. Du kan byta mellan kontoslag senare om du vill eller behöver, men även det får skattemässiga konsekvenser. Välj därför om möjligt rätt från början.

Först och främst behöver du välja mellan att öppna en värdepappersdepå (aktiekonto) eller ett investeringssparkonto. Tekniskt sett kan du också välja kapitalförsäkring, men kapitalförsäkring är en äldre sparform som inte är relevant för de flesta som vill börja med aktiehandel. Det är därför något som vi inte går in på i detalj här, men vi ska däremot jämföra investeringssparkonto (ISK) och aktiekonto så att du enkelt kan se vad som passar dig bäst.

Aktiekonto jämfört med Investeringssparkonto (ISK)

Värdepappersdepåer, eller aktiekonton, har funnits länge och är vad i princip alla har använt för aktiehandel under hela 1900-talet. Det är i all enkelhet och utan krusiduller värdepapprens motsvarighet till ett bankkonto, men istället för pengar på kontot så finns de värdepapper som du äger. Du ska deklarera varje transaktion som du gör, eftersom du gör en vinst eller förlust på nästan alla transaktioner. Om du har gjort en vinst så beskattas du med 30% på den och har du gjort en förlust så får du dra av den i helhet från andra vinster, och därmed reducera det du beskattas. Det går att använda en schablon istället för att deklarera och skatta för varje enskild transaktion, men det är inte alltid ekonomiskt fördelaktigt. Grundprincipen är att du ska deklarera och skatta för varje enskild köp eller försäljning som du gör, inklusive om du köper och säljer samma aktie flera gånger under samma år.

Investeringssparkontot är en mer modern sparform som har stora fördelar för framförallt nybörjare inom handel med värdepapper. Med en ISK så behöver du inte deklarera något alls eftersom det företag som du handlar hos, till exempel din bank, lämnar alla uppgifter direkt till Skatteverket. Du kan alltså köpa och sälja helt fritt utan något som helst pappersarbete. Beskattningen är mycket lägre än för ett aktiekonto, men också ganska komplicerad. På en ISK så beskattas du inte när du köper och säljer värdepapper utan betalar istället en låg skatt varje kvartal på ditt totala innehav. För 2020 så är den skatten 0,375% medan reavinstskatten på ett aktiekonto är 30%. Den viktiga skillnaden är att du bara betalar skatt på vinsten vid försäljning om du har en värdepappersdepå. Med en ISK så betalar du mycket mindre i skatt men du gör det oavsett om du gjort vinst eller förlust, och oavsett om du sålt dina värdepapper eller inte. Du kan dessutom inte göra avdrag för dina förluster.

Eftersom du inte själv behöver deklarera så spelar det ingen roll att det är krångligt, men däremot måste du räkna ut vad som är mest fördelaktigt för dig. I vanlig daglig användning kommer du inte märka någon skillnad mellan det en värdepappersdepå eller en ISK. Du kan handla på precis samma sätt oavsett vilket du väljer. Den stora skillnaden ligger i deklaration och beskattning.

Du kan öppna en värdepappersdepå eller ett investeringssparkonto hos din befintliga bank eller genom en av de nya värdepappersinstituten som specialiserar sig på aktier, till exempel Avanza eller Nordnet.

Aktier jämfört med fonder

En aktie är ett värdepapper som utgör en enskild ägarandel i ett enda bolag. En fond är en samling av värdepapper (oftast aktier) i flera olika bolag. Äger du 1% av aktierna i ett bolag så äger du alltså direkt 1% av det bolaget. Om du däremot äger en 1% av andelarna i en fond så äger du indirekt 1% av de värdepapper som fonden äger, men det betyder inte att du äger 1% av varje bolag som fonden äger. Din aktie är din aktie och ägarandel i det specifika bolaget för alltid tills dess att du säljer, eller företaget i värsta fall går i konkurs. Din andel i en fond är dock ett ägande i fonden som sådan och inte i de värdepapper som fonden i sin tur förvaltar. Förenklat kan man säga att en fondandel är ungefär som en aktie i den fonden, fast utan de rättigheter som ett direkt ägande i ett bolag medför. Du kan till exempel delta i bolagsstämmor i de företag som du äger aktier i, men inte om du äger andelar i en fond som i sin tur äger samma företag.

En fondandel är alltså på pappret i de flesta hänseenden sämre än en aktie, men det finns flera praktiska fördelar som gör att man väljer fonder över aktier. En sådan är att fonder har en inbyggd riskspridning eftersom de äger flera olika värdepapper. Om du lägger 1000 kr på att köpa aktier i bolag A så kan du förlora hela tusenlappen om bolag A går i konkurs. Lägger du istället 1000 kr på att köpa andelar i fond B, och fonden i sin tur äger andelar i bolag C, D och E så måste alla tre bolag gå i konkurs för att du ska förlora hela summan. 

Fonder som är aktivt förvaltade är också ofta bättre än den genomsnittlige hobbyinvesteraren på att välja värdepapper och kan därmed ge en bättre avkastning med lägre risk. I gengäld så debiterar aktivt förvaltade fonder (till skillnad från aktier) oftast en procentuell avgift för förvaltningen vilket kan reducera eller i värsta fall äta upp hela vinsten.

Utdelning på aktier

Du har säkert hört talas om aktieutdelning, och det innebär att ett företag som gör vinst delar ut hela eller delar av vinsten till sina aktieägare. Det spelar ingen större roll om du investerat i företaget genom aktier eller genom en fond. När en utdelning sker så sätter företaget helt enkelt in din avkastning på kontot utan att du behöver göra något, och om du har en fond så kan samma summa automatiskt återinvesteras. 

Alla börshandlade bolag som går med vinst ger inte utdelning, och det finns ingen garanti för att de som gjort det tidigare fortsätter göra det. I många bolag så behöver pengarna återinvesteras i bolaget för att skapa mer tillväxt och betala för innovation och expansion. De flesta så kallade utdelningsaktier är äldre och etablerade företag, såsom till exempel Swedbank, som gör stora vinster men som inte påverkas nämnvärt av mindre svängningar på marknaden. Eftersom de har en stark affärsmodell och inga stora behov av att investera all vinst så kan de betala ut den till sina aktieägare, vilket i sin tur stimulerar handeln i bolaget och attraherar större investerare.

Genom att investera i utdelningsaktier så kan du få en betydligt högre avkastning än om du handlar i andra aktier. Nackdelen är att dessa företag nästan alltid är äldre, vilket innebär att de på sikt riskerar att ersättas av konkurreras ut av bolag med modernare affärsmodeller. Du bör därför hålla lite extra koll på hur kursen utvecklas och kolla så att bolaget inte är på väg utför redan innan du köper.

Risker med aktiehandel

All handel med värdepapper och andra finansiella instrument innebär en risk att du förlorar det kapital som du investerar. Det finns inget sätt, oavsett vilka strategier eller modeller som enskilda handlare eller företag förespråkar, att helt eliminera risken med investeringar. Därför är det viktigt att alltid ha risken i åtanke inför varje enskild transaktion. Du kan till exempel köpa en aktie (eller fondandel) idag för 1000 kr och imorgon så är samma värdepapper värt 500 kr. I det läget så har du bara två alternativ – antingen så säljer du och förlorar 50% av ditt investerade kapital eller så behåller du och riskerar att förlora 100%. Generellt gäller att ju äldre och etablerat ett företag är, desto lägre är riskerna, eftersom deras affärsmodell är väl beprövad, men det finns aldrig några garantier. Detta illustrerades särskilt väl under 2020 när Corona-pandemin slog till över hela Europa. Nu kanske du tänker att sannolikheten för att något sådant skulle hända just dig är nästan obefintlig, och det är sant. Men det tänkte också investerare under 2019 och det var lika sant. Du tar alltid en risk och det är upp till dig att investera smart så att du minskar riskerna så mycket som möjligt.

Av Johan Johansson

Johan är redaktör på MoneyPilot med ett stort personligt intresse för ekonomi, sparande och lån. Johan har en kandidatexamen i affärsjuridik från Uppsala Universitet samt över 10 års erfarenhet som egen företagare.