Kategorie
Pożyczka

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to najważniejsza sprawa związana z zaciąganiem większych pożyczek. O ile te, które oferują po kilka tysięcy złotych, mają tak niskie wymagania, że prawie każdy ma wymaganą zdolność, o tyle kredyty hipoteczne mogą mieć bardzo trudne warunki do spełnienia.

Z pojęciem zdolności kredytowej zapoznają się głównie osoby, które starają się o kredyt na budowę lub kupno mieszkania/budynku rodzinnego. Raty z takiego zadłużenia mogą być ogromne i bardzo silnie wpływać na życie pożyczkobiorcy. Banki nie mogą pozwolić sobie na rozdawanie tak dużych pieniędzy bez odpowiedniego zabezpieczenia i wymagają od swoich klientów przedstawienia przeróżnych zaświadczeń udowadniających, że będą w stanie spłacać swoje należności.

Jak oblicza się zdolność kredytową?

Najprościej rzecz ujmując, zdolność kredytowa to wypadkowa wydatków, porównanych z przychodami osoby lub gospodarstwa domowego. Do poprawnego obliczenia zdolności kredytowej będą potrzebne przede wszystkim zaświadczenia z pracy o zarobkach, jak i oświadczenie o liczbie członków rodziny. Im więcej niepełnoletnich w gospodarstwie, tym mniejsza zdolność kredytowa. Wszystko musi zostać skrupulatnie przeanalizowane, ponieważ raty mogą wynosić nawet do kilku tysięcy złotych miesięcznie, co może znacząco zmniejszyć standard życia całej rodziny.

Wkład własny

Istotną sprawą jest wkład własny w interes, w związku z którym prosi się o pożyczkę. W przypadku, kiedy ktoś rozpoczął inwestycję na własny rachunek i jego wkład własny wynosi na przykład 30%, jego zdolność kredytowa nieco rośnie, ponieważ bank ma lepsze zabezpieczenie w razie ewentualnych problemów z uregulowaniem zadłużenia przez kredytobiorcę.

Rodzaj zatrudnienia

Rodzaj dochodów może mieć ogromny wpływ na zdolność kredytową. Najłatwiej jest starać się o kredyt osobom pracującym na umowę o pracę na czas nieokreślony. W przypadku, kiedy ktoś pracuje na niepewnym stanowisku, bez gwarancji dalszego zatrudnienia, jego zarobki mogą nie zostać uwzględnione w obliczeniach zdolności kredytowej. W trudnej sytuacji są także przedsiębiorcy, którzy należą do grupy osób o niepewnym źródle dochodu. Starając się o kredyt hipoteczny, należy wziąć pod uwagę karencję na czas pracy we własnej firmie. Może ona wynosić zarówno pół roku, jak i dwa lata. Nie spełnienie warunków karencji sprawi, że przychody bez względu na ich wysokość, także nie będą brane pod uwagę.

Czas kredytowania

Czas kredytowania ma ogromne znaczenie pod względem ogólnych kosztów kredytu (im dłuższy okres, tym większe koszty), a wydłużenie go może zwiększyć zdolność kredytową, ponieważ raty proporcjonalnie zmaleją.

Raty malejące, czy równe?

Malejące raty mogą być kuszące. Szybsze spłacenie odsetek, a w dalszych latach opłacanie samego zadłużenie na pierwszy rzut oka może wyglądać interesująco. Jednakże zdolność kredytowa obliczana jest z uwzględnieniem wysokości rat, które w tym przypadku mogą być bardzo wysokie na początku, co automatycznie zmniejsza możliwości kredytobiorcy.

Opcje podwyższenia zdolności kredytowej

Analizując wszystkie najważniejsze aspekty, według których oblicza się zdolność kredytową, bardzo łatwo dojść do wniosków, w jaki sposób można zwiększyć swoje możliwości kredytowania.

Najważniejszą kwestią jest rodzaj zatrudnienia. Planując decyzję na całe życie, jaką bez wątpienia jest kredyt na kilkadziesiąt lat, warto postarać się o stałą pracę z umową na czas nieokreślony. Następnie należy zastanowić się nad czasem kredytowania i wysokością rat, dzięki którym skutecznie zwiększa się zdolność kredytową.

Ostatecznym rozwiązaniem, które może poprawić możliwości pożyczkobiorcy, jest znalezienie współkredytobiorcy, który posłuży jako zabezpieczenie. Najczęściej są to osoby z rodziny, które bez problemu wezmą na siebie odpowiedzialność w razie jakichkolwiek problemów i znacząco zwiększą możliwości kredytowe poprzez przedstawienie zaświadczeń o swoich dochodach.

Jedną z kluczowych spraw jest historia kredytowania BIK, gdzie znajdują się wszystkie informacje o zadłużeniach poszczególnej osoby. Mówi się, że bardziej wiarygodną osobą jest ta, która ma bogatą, ale nieskazitelną historię zadłużenia, niż ktoś, o kim nie ma żadnych informacji.

Ostateczna ocena zdolności kredytowej

Ostateczna ocena zdolności kredytowej zawsze należy do analityków instytucji, która udziela pożyczki. Biorą oni pod uwagę wszystkie z wyżej wymienionych czynników plus dodatkowe, które mogą sobie zażyczyć. Przeprawa z kredytem to najczęściej długa i nerwowa droga, na którą trzeba się odpowiednio przygotować i o ile nie ma się nic do ukrycia, zawsze kończy się pozytywną oceną.

Autor: Moneypilot

© Moneypilot. Moneypilot is free to use and completely reader-powered. If you click on links on our website, we may earn an affiliate commission. This may affect which brands we include in articles and comparisons, but it does not affect our editorial opinion. Moneypilot is operated by Green Company, VAT EE102362358.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *