Kategorier
Lane penger

Slik bruker du en lånekalkulator

Det finnes en rekke forskjellige lånekalkulatorer på nett, men hva er egentlig formålet med disse kalkulatorene? For å besvare det spørsmålet må man først dele inn lånekalkulatorer i forskjellige kategorier, før man kan gå litt mer i dybden når det gjelder hva man kan oppnå med dem.

De aller fleste lånekalkulatorer faller innenfor to kategorier, enten en kalkulator som beregner hvor mye man kan låne eller en kalkulator som beregner hvor mye et lån vil koste. Det vil si en kalkulator som beregner låneramme basert på inntekt og andre faktorer, og en kalkulator som beregner rentekostnader og avdrag.

I utgangspunktet er slike åpne kalkulatorer svært enkle beregninger basert på generelle regler og rentenivåer, så det er viktig å huske på at de bare gir et grovt bilde av hva man kan forvente når man virkelig søker om et lån.

Lånekalkulatorer som beregner mulig låneramme

Det er spesielt i forhold til søknad om boliglån som det finnes lånekalkulatorer som kan gi en pekepinn om hvor mye man kan få i lån. Denne type verktøy er ikke like relevante når det gjelder forbrukslån og andre usikrede lån, da de også i større grad er basert på individuelle vurderinger sammenlignet med boliglån.

En lånekalkulator som beregner låneramme fungerer i stort på denne måten:

  • Man oppgir noen utvalgte nøkkeldata om økonomien sin i kalkulatoren sin. Det er til å begynne med inntekt, noe som selvfølgelig er svært viktig i forhold til betalingsevne. I denne forbindelse er det også viktig å spesifisere hvorvidt man er flere som søker.
  • Dessuten tar de fleste kalkulatorer hensyn til eksisterende gjeld. I slike enkle verktøy legger man selv inn gjelden, og da er det viktig å huske på alle typer gjeld. Det er lett å glemme kredittkortgjeld eller studielån.
  • Det er vanskelig å si noe om forbruket til den som bruker kalkulatoren, men det er noen verktøy som tar høyde for ting i stort – som for eksempel hvor mange barn man har, og hvorvidt noen av de går i barnehagen.
  • Når disse dataene er på plass så tar kalkulatoren høyde for reglene som gjelder for andel egenkapital, gjeld i forhold til inntekt og andre relevante regler.

Resultatet fra en slik lånekalkulator er da et estimat av hvor mye det er mulig å låne, gjerne da med utgangspunkt i hver mye en bolig koster. På den måten er det også mulig å estimere hvor mye egenkapital som er nødvendig.

Lånekalkulatorer som beregner lånekostnader

En lånekalkulator som beregner lånekostnader er relevant for praktisk talt alle typer gjeld og kreditter. Uansett om man planlegger å ta opp et boliglån eller et lite usikret lån så er det svært relevant å vite hvor mye lånet vil koste hver måned.

Det er mulig å beregne hvor mye et lån vil koste per måned på egen hånd, men spesielt når det gjelder såkalte annuitetslån er det relativt kompliserte formler som må til for å beregne og modellere kostnadene. En lånekalkulator som beregner kostnader per måned tar utgangspunkt i noen få datapunkter:

  • Ønsket lånebeløp er selvfølgelig nødvendig for å kunne beregne både rentekostnader og nedbetaling av gjelden.
  • Ønsket nedbetalingstid avgjør også hvor mye som skal betales ned hver måned, og over hvor lang tid rentene skal beregnes. Denne nedbetalingstiden er ofte begrenset innenfor de rammer som gjelder for lånet.
  • Dessuten er det nesten alltid mulig å velge mellom forskjellige renter. Den renten som angis som standard kan være både lavere og høyere enn den renten man får ved en søknad.
  • Til slutt er det også i noen tilfeller mulig å velge mellom serielån og annuitetslån.

En lånekalkulator som beregner lånekostnader viser ofte både den samlede kostnaden per måned, og fordelingen mellom renter og nedbetaling over tid. Det er viktig å legge merke til at denne fordelingen vil variere over tid, både for annuitetslån og serielån.

Andre faktorer som påvirker hvordan man bruker en lånekalkulator

En lånekalkulator gir bare et grovt bilde av hva man kan forvente av et innvilget lån, og derfor er det viktig å danne seg et bilde av andre faktorer som kan påvirke både søknaden om lån og kostnader i forbindelse med nedbetaling av lånet.

I forhold til boliglån så kan det være mange relevante faktorer utover dataene i kalkulatoren. Til å begynne med så er det viktig å huske på at banken i noen tilfeller kan fravike retningslinjene når det gjelder både minimum egenkapital og inntekt i forhold til samlet gjeld. Myndighetene tillater at bankene gjør denne formen for spesielle avtaler i en gitt andel av samlet antall utlån, og svært god kreditthistorie eller mye sparing kan være med på å gi resultater utover det som presenteres i kalkulatoren. Dessuten er det viktig å huske på at renter ofte også settes individuelt.

Rentefradrag er et annet aspekt som få kalkulatorer tar hensyn til. Alle som betaler skatt har mulighet til å benytte seg av rentefradrag, noe som gjør netto kostnader i forbindelse med betaling av gjeld lavere.

I forhold til å beregne låneramme så er det også viktig å huske på at det er en ramme, og hvis mulig så er det selvfølgelig fornuftig å ta opp et så begrenset lån som mulig. Det gjelder både for usikrede lån og boliglån.

En søknad gir et mer presist resultat

Det er vanligvis helt uforpliktende å søke om lån, det gjelder for både boliglån og andre kreditter. I og med at det er mange faktorer som generelle kalkulatorer ikke tar høyde for, så kan det være smart å fylle ut en søknad for å få et helt eksakt tilbud. I dag er selve søknadsprosessen helt digital, opplysninger om inntekt og gjeld kan hentes automatisk etter identifikasjon med BankID.

I forbindelse med søknad om boliglån kan man få et såkalt finansieringsbevis, som både forteller hvor mye du kan låne og fungerer som en trygghet når du er på boligjakt og kanskje skal legge inn et bud på en bolig.

En søknad kan også gi nyttige innspill om forskjellige faktorer som påvirker søknaden, slik at man eventuelt kan planlegge tiltak som å rydde opp i lån.

Av Moneypilot

© Moneypilot. Moneypilot is free to use and completely reader-powered. If you click on links on our website, we may earn an affiliate commission. This may affect which brands we include in articles and comparisons, but it does not affect our editorial opinion. Moneypilot is operated by Green Company, VAT EE102362358.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *